Makhzen: ‘Wie Abdelkrim volgt is afgedwaald van de weg van Allah!’

Het document hieronder (afbeelding 1) toont de boodschap van de Allawitische Makhzen die werd verspreid op de markten en in de moskeeën van Ait / Bni Zeroual om de inwoners van deze stam te overtuigen zich over te geven aan Frankrijk. De boodschap werd verspreid door vertegenwoordigers van de Allawieten:

‘Dank aan Allah alleen.

Oh mensen van de stam Ait/Beni Zeroual,

Jullie weten allemaal hoe zachtmoedig grandioos Frankrijk is, dat het hier is gekomen om beschaving te verspreiden en ernaar te streven het goede te brengen voor de inwoners van de Cherifien-staat. Omdat jullie rationele mensen met kennis zijn begrijpen jullie dat het in jullie belang is dat jullie onder de macht van de ”Happy Makhzen” komen en onze meester, de sultan Youssef, Moge Allah hem bijstaan en doen overwinnen, gehoorzamen.

Jullie weten dat Allah de Almachtige zei in zijn dierbare boek (koran): ”O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn”. En wij zijn er zeker van dat jullie Abdelkrim (El Khattabi) hebben gevolgd, die jullie valse beloftes heeft gedaan, tot hij jullie meesleepte en jullie van het pad van Allah raakten. (Wij weten) dat jullie nu spijt hebben van wat jullie hebben gedaan omdat Abdelkrim verslagen is dankzij onze wapens (macht). Abdelkrim vroeg veiligheid voor zichzelf en zijn familieleden (gaf zich over) en zit nu gevangen in Taza.

Jullie weten, oh mensen van de stam Ait Zeroual, dat het machtige Frankrijk zachtmoedig is en degenen vergeeft die haar uit onwetendheid kwaad hebben gedaan, zoals het geval is met jullie. Dus haast je om gehoorzaam te zijn, want Frankrijk zal jullie goed ontvangen en het respecteert jullie religie en tradities.

Haast jullie om veiligheid te vragen (overgeven) aan Frankrijk voordat het te laat is en ga niet verder in jullie dwaling en verzet dat geen zin heeft. Jullie moeten weten naast dat Frankrijk barmhartig is die misstappen, dat het ook machtig is en dat de kracht van haar wapens en kanonnen Abdelkrim en degenen met hem heeft gebroken.

Dit is ons advies aan jullie, en wie gewaarschuwd heeft valt niks te verontschuldigen!’

Deze boodschap is niet de enige die de Makhzen der Allawieten verspreidde om het volk op te zetten tegen de Riffijnse president Abdelkrim El Khattabi. Na de capitulatie van de Riffijnse regering werd de overwinning op Arif republiek in Parijs gevierd door de Allawitische Sultan Youssef, de Spanjaarden en de Fransen (zie foto 2).

(foto 1)

(Foto 2)

 

[teruggehaald na database crash]