Stef Blok antwoordt vragen over de marteling van Nasser Zefzafi

Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, heeft eergisteren geantwoord op de schriftelijke vragen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut over de marteling van Nasser Zefzafi door Marokko.

De minister zegt bekend te zijn met het audiobericht van Nasser Zefzafi waarin hij spreekt over zijn marteling en dat die informatie aanleiding geeft tot zorg. Stef Blok wil het onderwerp echter niet bespreken met het Marokkaanse regime noch de vrijlating van de politieke gevangenen bepleiten.

Hieronder de vragen van Sadet Karabulut en de antwoorden van Stef Blok:

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over berichten over marteling van protestleider Zafzafi in Marokko

Vraag 1

Bent u bekend met berichten over een gelekt audio bericht over marteling van de ten onrechte veroordeelde protestleider Nasser Zafzafi in Marokko? 1) Hoe beoordeelt u deze berichten?

Antwoord

Ik ben bekend met de berichten over het audiobericht waarin de heer Zafzafi spreekt over marteling. De informatie in die berichtgeving geeft aanleiding tot zorg.

Vraag 2

Klopt het dat meerdere gevangenen 45 dagen eenzame opsluiting is opgelegd vanwege het lekken van genoemd audio bericht? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

Antwoord

Anders dan de informatie die in de media hierover is verschenen beschik ik niet over eigenstandige informatie die deze berichtgeving bevestigt.

Vraag 3

Ziet u naar aanleiding van deze berichtgeving aanleiding om bij de Marokkaanse autoriteiten aan te dringen op onafhankelijk onderzoek naar marteling van politiek gevangenen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is in de eerste plaats aan de autoriteiten in Marokko zelf om onderzoek te doen naar aanleiding van deze berichtgeving.

Naar aanleiding van berichten over disciplinaire maatregelen die aan enkele gevangenen waren opgelegd heeft de Marokkaanse nationale mensenrechtenraad (CNDH) begin november een bezoek gebracht aan zes gevangenissen waar rif-activisten zijn gedetineerd. De conclusies van dit bezoek zijn beschikbaar op de website van de CNDH. Daarnaast heeft de CNDH eerder aangegeven een rapport over het gehele Hirak proces te zullen publiceren, dat ook in zal gaan op de arrestaties en de situatie in de gevangenissen.

Ook heeft het Marokkaanse Openbaar Ministerie aangegeven bereid te zijn om een nieuw onderzoek naar de aantijgingen te starten, mits dhr. Zafzafi hier nieuw bewijs voor kan aanleveren.

Vraag 4

Bent u bereid vrijlating te bepleiten voor Nasser Zafzafi en andere politieke gevangenen in Marokko? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De Marokkaanse autoriteiten zijn voldoende op de hoogte van de eerdere Nederlandse reactie (referte ook aan ons Kamerdebat, Kamerstuk 34 775 V. nr87 en Kamerstuk 32 735 nr. 208). Daarnaast loopt er nog een verzoek tot cassatie.