Abdelkrim El Khattabi: Riffijnen zijn geen Marokkanen

Vertaling van de proclamatie van Arif republiek in 1923. Het document werd onder meer genoemd in het boek ‘Abdel Krim : Emir of the Rif’ van Rupert Furneaux.

Staatsverklaring en proclamatie aan alle naties

De regering van de Republiek van de Rif

Wij, de regering van de Republiek van de Rif, opgericht in juli 1921, verklaren en informeren de mogendheden die betrokken zijn bij het Verdrag van Algeciras van 1906 dat de hoge inspiraties die tot dit verdrag hebben geleid, nooit gerealiseerd konden worden, zoals het recente verleden bewees, als gevolg van de aanvankelijke fout dat ons land, de Rif, deel uitmaakte van Marokko.

Geografisch gezien maakt ons land deel uit van Afrika, maar is het zeer duidelijk gescheiden van het hinterland en heeft het daarom etnologisch een ras gevormd dat losstaat van alle andere Afrikaanse rassen die zich honderden jaren geleden door migratie met Europeanen en Feniciërs hebben vermengd. Evenzo is onze taal duidelijk anders dan alle andere talen, of het nu Marokkaans, Afrikaans of anderszins is.

Wij Riffijnen zijn net zo min Marokkanen als de Engelsen zichzelf als Nederlander zouden beschouwen. Waarschijnlijk is het deze raciale mengeling die ons erg op de Engelsen doet lijken in onze absolute wil tot onafhankelijkheid en in ons verlangen om in contact te staan ​​met alle naties van de wereld.

Met deze verklaring nodigen we alle mensen uit waar ook ter wereld en uit welk land dan ook om onze onbekende regio’s te komen verkennen met wetenschappers, geologen, chemici en ingenieurs. Commercieel en niet met oorlogszuchtige bedoelingen.

We verdedigen onze regio’s tegen de invasie van Spaanse troepen die oorlog tegen ons voeren onder het voorwendsel van het Verdrag van Algeciras. Dit verdrag verklaart de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de sultan van Marokko, de integriteit van zijn land en economische vrijheid zonder enige ongelijkheid. Hoewel we inzake de domeinen van de sultan instemmen met de eerste twee, eisen we hetzelfde voor ons Rifland, dat nog nooit belastingen of tribuut heeft betaald aan Marokko, noch steun of subsidies heeft ontvangen voor zijn ontwikkeling.

We zijn bereid om in onze Republiek economische vrijheid zonder ongelijkheid te vestigen. We hebben daarom een ​​handelsvertegenwoordiger aangesteld om de enorme rijkdom van ons land te ontwikkelen door de ondernemers van alle naties op te roepen, zodat ‘een heerschappij van orde, vrede en welvaart’ kan heersen.

In juli 1921 hebben we de ambassadeurs van Engeland, Amerika, Frankrijk en Italië in Tanger ervan in kennis gesteld dat we een Republiek van de Rif hebben uitgeroepen. We voeren nog steeds met succes een legitieme oorlog met Spanje ter verdediging van onze onafhankelijkheid. We zullen dat blijven doen totdat we vrede en vrijheid krijgen en een erkenning van onze onafhankelijkheid in alle regio’s van onze republiek. Van de grens van Marokko tot de Middellandse Zee en van de Moulouya tot de oceaan.

We nodigen alle landen onverwijld uit om consulaire en diplomatieke diensten op te richten op onze huidige regeringszetel in Ajdir. Waar alle faciliteiten en hoffelijkheid aan hen zullen worden verleend.

Gesigneerd Abdelkrim

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is proclamation.jpg
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is proclamation1.jpg

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.