ArifNews bemachtigt een 2.150 jaar oude munt van koning Massinissa! Wie is hij?

Wij hebben, dankzij een gulle donatie van Rifshop.nl, een munt van koning Massinissa kunnen bemachtigen. De koperen munt is ruim 2.150 jaar oud, op de ene zijde van de munt staat de foto van Massinissa en op de andere zijde de foto van het Amazigh/berber paard, de trots van het koninkrijk Numidië wiens Numidische cavalerie gevreesd werd.

Hieronder een artikel over wie Massinissa was en waarom hij nog steeds populair is onder de Imazighen:

Massinissa of Massenssen was de zoon van stamhoofd Gaia van de Amazigh stammenfederatie Massylii dat aan Carthage grensde. Deze stammenfederatie was in het begin van de Tweede Punische Oorlog een bondgenoot van Carthage. De 17-jarige Massinissa leidde een Numidische leger, versterkt door Carthaagse auxiliary tegen de Amazigh koning Syphax die zich geallieerd had met de Romeinen. De jonge Massinissa wist een beslissende overwinning te behalen tegen deze ervaren koning en legeraanvoerder.

Massinissa leidde hierna zijn Numidische cavalerie in Spanje en was beslissend in de overwinningen van Castulo en Llorca in 211 voor Christus. De Amazigh aanvoerder leidde een jarenlange guerilla oorlog tegen de bekende Romeinse generaal Scipio Africanus. In 206 voor Christus werd het Carthaagse leger, waarvan Massinissa onderdeel van uitmaakte, verslagen in Spanje.

Toen zijn vader Gaia overleed besteeg Massinissa de troon van de Massylii, maar moest ook een oorlog vechten tegen zijn broer Oezalces om zijn troon veilig te stellen. Deze periode van zwakte werd gebruikt door de naburige koning Syphax om gebieden van de Massylii te veroveren. Syphax was ondertussen bondgenoot geworden van Carthage en vijand van de Romeinen.

Om zijn gebieden te bevrijden en omdat hij de groeiende macht van de Romeinen zag in Spanje besloot Massinissa om zijn alliantie met Carthage te breken en bondgenoot te worden van Rome.

In 203 voor Christus verslaat Massinissa de koning Syphax, neemt hem gevangen en neemt zijn hoofdstad Cirta in.

Bij de veldslag bij Zama, de bekende veldslag waarbij Hannibal definitief werd verslagen, leidde Massinissa de rechtervleugel van het Romeinse leger. De Amazigh koning had 6 duizend Numidische en 3 duizend Romeinse cavalerie onder hem. De Romeinse legeraanvoerder Scipio Africanus stelde de veldslag uit om Massinissa tijd te geven op het veldslag te arriveren. De Numidische cavalerie bleek beslissend te zijn. Op het moment dat Hannibal de overhand kreeg en de Romeinse infanterie de veldslag dreigde te verliezen, verscheen Massinissa met zijn Numidische en Romeinse cavalerie en viel het leger van Hannibal van achteren watt resulteerde in een vernietigende nederlaag voor Carthage.

Na deze overwinning verenigde Massinissa de confederaties Massylii en Masaesyli en stichtte hij het koninkrijk Numidië met Cirta als hoofdstad. De vrede tussen Numidië en Carthage werd door Massinissa gebruikt om zijn koninkrijk te versterken en te moderniseren. De semi nomaden werd gestimuleerd in nederzettingen te vestigen. Numidië kende een bloei in de landbouw en verschillende belangrijke steden ontpopten zich in het koninkrijk.
Het Numidië van Massinissa, dat voor hem een arm gebied was, had overschot aan landbouwproductie. Massinissa gebruikte deze overschot om zijn bondgenoten te helpen om de positie van zijn koninkrijk te versterken.

Nu zijn koninkrijk Numidië machtiger was dan ooit, begon Massinissa de gebieden onder de heerschappij van Carthage aan te vallen. In 151 voor Christus belegerde het Numidische leger de stad Oroscopa. Carthage mobiliseerde 25.000 soldaten om de belegering op te heffen maar het leger werd verslagen door Numidië. Deze aanvallen resulteerden uiteindelijk in de uitbraak van de Derde Punische Oorlog (149-146 voor christus).

Massinissa, die streefde naar het uitdrijven van indringers en het verenigen van de Imazighen onder een sterke en moderne staat, was niet blij toen een Romeins leger in 149 arriveerde in Carthage. Massinissa wilde het gebied voor zijn Numidische koninkrijk veroveren maar Rome had andere plannen.

Begin 148 voor christus overleed Massinissa. De Numidische koning leefde voor meer dan 90 jaar en tot zijn laatste dag leidde hij zelf zijn soldaten in de vele veldslagen dat zijn koninkrijk voerde.

Massinissa werd opgevolgd door zijn zoon Micipsa die over een koninkrijk regeerde dat zich uitstrekte van Libië in het oosten tot Mauri/Arif in het westen.

De Romeinse geschiedschrijver Titus Livius schreef een bekende quote van Massinissa: ‘Afrika moet van Afrikanen zijn en niet van buitenlanders, of het nu Romeinen of Feniciërs zijn’. In die periode vochten de Europese Romeinen en de Aziatische Feniciërs over heerschappij in Noord-Afrika.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.