Brief Abdelkrim El Khattabi aan het Amerikaanse volk

Op 10 oktober 1924 stuurde de Riffijnse president Abdelkrim El Khattabi de volgende brief aan het Amerikaanse volk:

Nederlands:

‘Ik groet het nobele Amerikaanse volk in de naam van het jonge Riffijnse volk, dat, omwille van de vrijheid, nog steeds het kwaad van oorlog lijdt. De Riffijnen hopen op een dag een situatie te bereiken die vergelijkbaar is met die van jullie – een situatie die jullie hebben gewonnen door inspanningen en opofferingen die nodig zijn om jullie ambities te vervullen, in een tijd waarin jullie, net als de Riffijnen, in de cyclus van de jeugd zaten.

Mijn volk, geïnspireerd door jullie hoge beginselen, heeft vier jaar gestreden voor haar onafhankelijkheid en staat klaar om alles wat mogelijk is op te offeren, want wie op de goede weg blijft, zal zeker bij het juiste doel komen.

Ik profiteer nu van de gelegenheid die mij is gegeven door een van uw journalisten (een man die zowel grootmoedig als liberaal is) om u mijn groet te sturen. Groeten!’

Engels:

‘I salute the noble American people in the name of the young Riffian people, who, for liberty’s sake, still suffer the evils of war. The Riffians hope to reach some day a situation similar to yours- a situation wich you won by dint of efforts and sacrifices necessary to the fulfilment of your aspirations, at a time when, like the Riffians, you were in the cycle of youth.

My people, inspired by your high principle, have been struggling four years for their independence and are ready to make every possible sacrafice, for whosever persists in the right path shall surely arrive at the right goal.

I am now profiting by the oppertunity given me by one of your journalists (a man both genereus and liberal-minded) to send you my salutation. Greetings!’

i

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.