De Moorish Movement, de ideologie en zijn aanjagers

ArifNews heeft voor dit artikel informatie gebruikt van een onderzoek met toestemming van de auteur ervan.

De Moorish, een zeer recente beweging op sociale netwerken, zijn er in minder dan een jaar in geslaagd een essentiële, zo niet prominente plaats in te nemen in de Marokkaanse digitale sfeer. Via de account @MoorishMovement, maar ook @MoorishTimes, @MoorishFacts ect…

Elke waarnemer kan niet onverschillig blijven voor de organisatie van deze accounts die goed gevolgd worden op sociale media. De recente gevallen van Brahim Bouhel en Zbaarbooking hebben aangetoond hoe snel, maar ook doeltreffend, de Moorish actief kunnen worden. Deze opkomst van de Moorish beweging spreekt veel Marokkanen aan, vooral in het buitenland. Deze voelen zich aangesproken door de inspanningen van Moorish Movement om het Allawitische Koninkrijk te verdedigen en de Riffijnen, Sahrawi’s, Algerijnen en Spanjaarden aan te vallen.

Een uitgebreid onderzoek dat zich baseert op zeer goed geïnformeerde bronnen in het Moorish milieu geeft inzicht in hoe enkele individuen erin geslaagd zijn een radicale ideologie te creëren en te implementeren. In dit artikel kijken we naar hoe de Moorish ideologie uitgroeide van een eenvoudig project tot een propaganda-onderneming via Armando Smith, de eerste die een Moorish website heeft opgezet, alsmede de persoonlijkheid en de invloed van Carl Johnson.

“Armando Smith”, de stamvader

Het onderzoek begint met deze vreemde naam, “Armando Smith”. Wie is hij? Wanneer we deze naam intypen, ontdekken we een website met deze naam: http://www.armandosmith.com . Deze site presenteert Armando Smith als een hooggekwalificeerde persoon.

Verderop in de biografie, die zeer overdreven lijkt, ontdekken we dat deze Armando Smith een Marokkaanse onderdaan is die zich voorbereidt om notaris te worden. Dit laatste detail zal zeer belangrijk zijn voor de rest van het artikel.

In de bibliografie lezen we ook dat onze Armando in 2015 de “platform” Discovery Morocco lanceerde om bij de Marokkanen een verliefdheid op de geschiedenis van het land te creëren.

Dit platform is zeer populair, vooral op sociale media, met alleen al op Facebook meer dan 400.000 leden. Ook hier zal Discovery Morocco van groot belang zijn voor het verdere onderzoek van Carl Johnson, een Moorish account die zeer actief is op Twitter. De zaken worden interessanter wanneer we ontdekken dat Armando aankondigt dat hij een medium heeft opgericht dat “The Moorish” heet en dat later zal worden omgevormd tot een uitgeverij “Moorish Books”.

In 2016 besloot Armando Smith om een medium te creëren dat “The Moorish” heet. Hij kondigde op sociale media de oprichting van dit nieuwe “Marokkaanse” medium aan.

Volgens het onderzoek is dit de eerste keer in de Marokkaanse digitale wereld dat het woord Moorish wordt gebruikt. De term stamt af van het oude Riffijnse Amazigh koninkrijk Mauretania en wordt van oudsher misbruikt door een Afro-Amerikaanse sekte. Maar sinds enkele jaren is de naam van dit Riffijnse Amazigh koninkrijk ook overgenomen door een Marokkaan met het doel het Allawitisch Koninkrijk te verdedigen. Ondanks zijn mislukking heeft Armando The Moorish omgevormd tot een uitgeverij, Moorish Books, die historische en science fiction boeken promoot.

Al snel wordt duidelijk dat achter Armando Smith een Marokkaan schuilgaat. Op het Instagram-account van Armando Smith (armandosmith212) staat een foto van het gezicht van deze persoon en een andere van Armando Smith met de Allawitische prinses Meryem.

Zoals u aan het begin van het artikel kon lezen, legde Armando Smith uit dat hij zich voorbereidde op een studie notariaat.
Volgens zeer goed ingelichte bronnen is Armando Smith in feite een zekere Sami Abdeljalil, een leerling-notaris in het westen van Frankrijk. We beamen dat er een zekere fysieke gelijkenis is tussen Sami Abdeljalil, leerling-notaris en de foto’s van Armando Smith op zijn Instagram-account.

Het onderzoek ontdekt ook andere banden tussen Armando Smith en Sami Abdeljalil. In de bibliografie van Armando Smith staat dat hij lid is van de Marokkaanse politieke partij RNI, geleid door premier Akhannouch, vriend van Mohamed 6. Het Instagram-account van Armando Smith deelde een foto waarop hij beweert aanwezig te zijn op een conferentie van de voorzitter van de politieke partij RNI.

Wat uiterst frappant lijkt, is dat Sami aanwezig was op de bijeenkomst van de RNI volgens het officiële Instagram-account van de Parijse afdeling van de RNI-partij.

Fysieke gelijkenis, dezelfde opleiding, dezelfde politieke affiliatie met de RNI, het lijkt erop dat Armando Smith, de eerste initiatiefnemer van een Moorish site, Sami Abdeljalil zou kunnen zijn. Met meer dan 14.000 volgers op Facebook is de openbare pagina van Armando Smith erg populair. Deze laatste publiceerde een Facebookbericht, dat inmiddels is verwijderd, waarin hij elke band met de Moorish ideologie afwijst.

Verschillende Marokkaanse internetgebruikers vragen zich af of Armando Smith inderdaad het meesterbrein is van de Moorish online wereld.

De zoektocht naar Armando Smith, bracht het onderzoek op het spoor van een andere interessante naam, namelijk Carl Johnson.

“Carl Johnson”, de ideoloog van de Moorish beweging
Het is 25 juni 2020, een weinig bekende Twitter gebruiker, @Crl_Johnson maakt een thread over de “verwijdering van Sahrawi’s in de Tindouf kampen”. Deze op valse informatie gebaseerde thread slaagt erin binnen enkele dagen populair te worden met enkele duizenden retweets en favorieten. Een #SahrawisLivesMatter wordt gelanceerd, waardoor velen een zeer gecoördineerd Twitter-offensief beginnen.

Het onderzoek linkt de fake account Carl Johnson met de Marokkaan Mohamed Badine Al Yattioui. Dit wortd versterkt naarmate de zoektocht vordert.

Mohamed Badine Al Yattioui is een goede vriend van Armando Smith. Op de website van Discovery Morocco is de professor politieke wetenschappen een van de grootste bijdragers van de site. Mohamed Badine heeft niet minder dan 100 redactionele artikelen geschreven voor deze site, die eigendom is van Armando Smith.

Onlangs werd, zonder dat wij het konden verklaren, de Twitter-biografie van Carl Johnson gewijzigd. In de oude versie, staat dat Carl Johnson ook een specialist is in het “Pan-Afrikanisme” en vijandig staat tegenover de Polisario.

Hetzelfde geldt ook voor Mohamed Badine Al Yattioui die zich bezighoudt met Afrikaanse kwesties, vooral rond Marokko. Hij heeft onder meer een denktank, “Nejma”, dat werkt aan kwesties tussen Marokko en Afrika. Zijn talrijke interventies op conferenties en op zijn Facebook-pagina bevestigen dat ook.

De Marokkaanse krant “Libération” presenteerde Mohammed Badine als een “vurig verdediger van onze nationale zaak”, namelijk de Westelijke Sahara onder Marokkaanse soevereiniteit.

Tijdens de zoektocht kreeg het onderzoek toegang tot een Discord Moorish groep waar Carl Johnson zijn volgelingen oproept om een thread te verspreiden over de banden tussen Turkije en Marokko.

De interesse in Turkije deelt hij met Mohamed Badine, samen met pogingen om de Polisario te linken met terrorisme en andere zaken die de twee lijken te delen.

Thread 🇲🇦🇹🇷 | Marokko/Turkije gelijkenissen

“De Marokkaanse en Turkse gemeenschappen gaan regelmatig de confrontatie met elkaar aan op Twitter. Ideologische bipolariteit, ongegronde vijandelijkheden. Toch liggen deze twee volkeren met roemrijke geschiedenissen structureel dichter bij elkaar dan ze denken..” twitterde Carl Johnson op 4 juni 2020.

De sterke verbondenheid van Carl Johnson met Turkije vindt een soortgelijke weerklank in de interventies en oriëntaties van Mohamed Badine. De Frans-Marokkaanse academicus geeft namelijk regelmatig zijn mening over Turkije, via onderzoek artikelen.

Mohamed Badine Al Yattioui is ook een regelmatige gast in de Turkse media, met name voor de regeringspers, zoals zijn bijdragen voor de staatswebsite TRT.

Hij is zelfs medewerker van het zeer gerespecteerde Turkse persbureau Anadolu Agency .

Op sociale media legt Mohammed Badine ook verbanden tussen de goede betrekkingen tussen Turkije en Marokko, zoals dit redactioneel artikel voor Discovery Morocco onder voorzitterschap van Armando Smith, of een conferentie over Turks nationalisme.

Fascist Saif Dine Boukhari uit België

Het onderzoek noemt verschillende namen van Marokkaanse fascisten die actief zijn in het buitenland. Een naam die opvalt is Saif Dine Boukhari uit België. Hij maakt graag racistische opmerkingen tegen zwarte mensen. Ondanks de ernst van zijn uitlatingen gaat Saif Dine Boukhari, die in werkelijkheid accountant is van Mazars in België, door met zijn provocaties, een bewijs van de straffeloosheid die sommige leden van de Moorish ideologie op Twitter genieten.

Saif Dine Boukhari is ook een regelmatige gast bij de feesten die de Marokkaanse ambassade in Brussel organiseert.

De uitvalsbasis van Moorse accounts
Het onderzoek wist toegang te krijgen tot een ‘hoofdkwartier van Moorse accounts.’ Het gaat om een Discord server met ruim 600 leden.

De infiltratie gaf de onderzoekers zicht in hoe de leden van Moorish Movement zich organiseerden. Daar spraken ze af om bepaalde tweets massaal te retweeten. Het doel is de publieke opinie beinvloeden en manipuleren in het voordeel van de Allawitische staat.

De leden van deze fascitische beweging hebben ook speciale groepen op Facebook waarin ze elkaar oproepen bepaalde pagina’s te rapporteren. Het gaat voornamelijk om Riffijnse, Sahrawi en Algerijnse accounts en pagina’s.

Misbruik Amazigh identiteit
Opvallend is dat een deel van deze Marokkaanse fascisten de Amazigh identiteit misbruiken voor de agenda van de Arabische Allawitische staat. Deze leden zijn vaak verarabiseerde Marokkanen die de Amazigh taal niet spreken.

De Amazigh identiteit wordt gebruikt door de leden van Moorish Movement als het om Kabylië gaat. Zij willen hiermee Algiers onder druk zetten. Maar dezelfde personen steunen de misdaden van de Arabische staat tegen de Imazighen in bijvoorbeeld Arif. Daarnaast zijn ze felle verdedigers van de Arabische staat en beperken ze de Amazigh identiteit tot slechts folkloristische rechten, zoals dans en zang, bedoeld voor het amuseren van toeristen.

Update: Na de publicatie heeft Armando Smith contact opgenomen met Arif News. Armando Smith ontkent zijn betrokkenheid bij de Moorish Movement en hij heeft gedreigd met een rechtszaak als we het artikel niet verwijderen.

Lees ook:

Moorish Movement signaleert Riffijnse pagina’s

Abdeslam Ouaddou slachtoffer van racisme door ‘Moorish Movement’

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.