Steunbetuiging van Indiase moslims in 1925 aan de Riffijnse vrijheidsstrijd

Op 19 september 1925 stuurde Mohamed Ali Jouhari, voorzitter van een vereniging van moslims in Indië, een brief naar de Volkerenbond (voorloper van de Verenigde Naties) betreft de Spaans-Franse aanval op Arif republiek.

Het document is gepubliceerd door de Spaanse historicus María Rosa de Madariaga in haar boek ‘Abdelkrim El Khattabi, de strijd voor onafhankelijkheid’.

De brief kwam enkele dagen na de landing in de baai van Al Hoceima die op 8 september 1925 begon en resulteerde in brute gevechten tussen een handvol Riffijnse strijders en honderdduizenden soldaten van verschillende nationaliteiten die voor Spanje, Frankrijk en haar protectoraat Marokko vochten.

Hieronder de vertaling van de brief:
‘Wij, moslims van de historische hoofdstad van Indië Delhi, kwamen bijeen in de moskee na het vrijdaggebed om tot god te bidden onze Riffijnse broeders te doen zegevieren op hun agressors, verklaren dat, terwijl we ons vertrouwen stellen in god alleen, de ogen van de hele moslimwereld en van het oosten vandaag gefixeerd zijn op de Volkerenbond.

Ze willen weten of de Volkerenbond de bewaker van de rechten en vrijheden van de mensheid moet zijn, een rechtvaardig instrument van vrede en vrijheden van de mensheid en een rechtvaardig instrument van vrede, of slechts een bondgenootschap van de grote drie of vier christelijke machten van Europa in het beroven van zwakke niet-christelijke en oosterse naties en volkeren door middel van onrechtvaardige oorlog en uitbuiting van hun vrijheid en grondstoffen.

Als de Volkerenbond enig verlangen heeft om het vertrouwen te winnen van de islam en van het oosten, zoals we denken dat het heeft, dan moet het de schaamteloze en brutale plundering van de Riffijnen door een gecombineerde macht van Frankrijk en Spanje stoppen.

We bidden tot de Heer van het oosten en het westen om de Volkerenbond gerechtigheid, wijsheid, liefde voor vrijheid en wilskracht te geven.’

De oorspronkelijke brief in het Engels:

‘We musalmans of Delhi Indias historic capital assembled in Jami Masjid or cathedral mosque after friday service to offer prayers to almighty god for success of our Rifi brothers against despoilers of their freedom declare that while we repose our trust in god alone eyes of entire muslim world and of east are fixed upon league of nations today and they desire to ascertain if league is to be guardian of rights and liberties of mankind and righteous instrument of peace and liberties of mankind and righteous instrument of peace or merely confederacy of big three or four among christian powers of europe for robbing weak nonchristian and eastern nations and peoples through unrighteous war and exploitation of their freedom and resources stop if league has any desire to win confidence of islam and of east as we think it has it must prevent shamless and brutal spoliation of rifis by combined strength of france and Spain stop. We pray to the lord of the east and the west to grant to league of nationas righteousness and wisdom love of liberty and strength of purpose.’

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.