1/3 Marokkanen analfabeet en 70% hoogopgeleiden is werkloos

Foto uit het archief

Uit een rapport van de Hoge Raad voor Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in 2018 bleek dat een derde van de Marokkanen analfabeet is. In het rapport staat ook dat 1 miljoen leerlingen vroegtijdig school verlaten en dat 70% van de universitair afgestudeerden werkloos is, aldus verschillende Marokkaanse media waaronder Alkhabariya en Achkayen.

Deze officiële cijfers weergeven de desastreuze staat van het onderwijs is in Marokko, ondanks buitenlandse donaties voor de ”verbetering van het onderwijs” en ”het tegengaan van analfabetisme”.

In de Amazightalige gebieden is het onderwijs nog erger aan toe omdat in deze gebieden het nog moeilijker is om toegang te krijgen tot de basisdiensten waaronder het onderwijs. De Verenigde Naties riep  Marokko onlangs op om deze situatie recht te zetten en het racisme jegens de Imazighen te beëindigen. Een beter onderwijs was ook een van de belangrijkste eisen van de Riffijnse volksbeweging die door Marokko werd beantwoord met de arrestatie en marteling van honderden Riffijnen, evenals de dood van Imad El Attabi en Abdelhafid Ahaddad.

Het regime zegt al jaren maatregelen te nemen om het onderwijs in het koninkrijk te verbeteren. Critici zeggen echter dat de maatregelen die het regime neemt juist bedoeld zijn om het onderwijs te ondermijnen en ”het volk onwetend te houden om het makkelijker te besturen”.

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.