25 Europarlementariërs eisen onmiddelijke vrijlating Riffijnse politieke gevangenen

24 Europarlementariërs van uit drie verschillende fracties en een lid van de Europese Raad hebben een brief gestuurd naar de Marokkaanse minister van Justitie Mohamed Aujjar waarin zij hem onder meer de onmiddellijke vrijlating van de Riffijnse activisten vragen.

Dit initiatief komt van de ‘Vrienden van de Rif‘ na een vergadering afgelopen woensdag met leden van de Riffijnse lobbygroep in Straatsburg. De brief is een eerste stap in een reeks initiatieven van de ‘Vrienden van de Rif’ en de Riffijnse lobbygroep om druk op te voeren tegen het Marokkaanse regime om de Riffijnse politieke gevangenen vrij te laten.

ArifNews heeft de brief vertaald naar het Nederlands, onder de brief staan de namen van de Europarlementariërs die de brief hebben ondertekend, waaronder Kati Piri, Anne-Marie Mineur, Judith Sargentini en Dennis de Jong uit Nederland en Bart Staes, Kathleen van Brempt en Philippe Lamberts uit België.

Ter attentie van Zijne Excellentie de minister van Justitie van de Marokkaanse overheid.

Zijne excellentie de heer Mohamed Aujjar,

De leden van het Europees Parlement die dit document hebben ondertekend, nemen contact met u op in het kader van de toezegging van dit Parlement met de erkenning van de heer Nasser Zefzafi als finalist voor de Sacharov-prijs voor gewetensvrijheid 2018, om onze ernstige bezorgdheid te uiten in verband met de gerechtelijke procedure in het Hof van Cassatie van Casablanca, waar de activisten van de Hirak (de volksbeweging van Arif) berecht worden en die naar verwachting van plan is om op 5 april 2019 een uitspraak te doen.
We maken ons ook zorgen over de detentieomstandigheden van alle activisten van de volksbeweging van Arif, vooral Nasser Zefzafi, wiens gezondheidstoestand de afgelopen weken ernstig is verslechterd.

De families van de gevangenen hebben ons bewust gemaakt van het lijden van het bijwonen van de zittingen in Casablanca, die 600 km verwijderd is van hun huizen en die al 18 maanden heeft geduurd.

We roepen u op om de dialoog tussen alle betrokken partijen te bevorderen om de situatie in Arif en de mensenrechten te verbeteren.
We begrijpen dat we een einde moeten maken aan deze situatie om de pijn en het leed van de politieke gevangenen en hun familieleden te beeindigen. Daarom roepen we op tot de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen van de volksbeweging van Arif. Een vrijlating van de Hirak-gevangenen zou een signaal zijn dat Marokko de universele mensenrechten wil naleven.

Oprecht,

Miguel Urbán Crespo, MEP GUE/NGL Group
Kati Piri, MEP S&D Group
Bart Staes, MEP, MEP Green/EFA Group
Xabier Benito Ziluaga, MEP GUE/NGL Group
Lynn Boylan, MEP GUE/NGL Group
Matt Carthy, MEP GUE/NGL Group
Eleonora Forenza, MEP GUE/NGL Group
Tania González Peñas, MEP GUE/NGL Group
Martin Häusling, MEP, Green/EFA Group
Maria Heubuch, MEP Green/EFA Group
Dennis de Jong, MEP GUE/NGL Group
Philippe Lamberts, MEP Green/EFA Group
Paloma López Bermejo, MEP GUE/NGL Group
Marisa Matias, MEP GUE/NGL Group
Anne-Marie Mineur, MEP GUE/NGL Group

Edouard Martin, MEP S&D Group
Luke Ming Flanagan, MEP GUE/NGL Group
Ana Miranda, MEP Green/EFA Group
Liadh Ni Riada, MEP GUE/NGL Group
Lola Sánchez Caldentey, MEP GUE/NGL Group
Judith Sargentini, MEP Green/EFA Group
Estefania Torres Martinez, MEP GUE/NGL Group
Kathleen Van Brempt, MEP S&D Group
Marie-Christine Vergiat, MEP GUE/NGL Group

Petra de Sutter, lid van de Raad van Europa.

 

Lange versie, lagere resolutie