27 Europarlementariërs vragen de vrijlating van politieke gevangenen in Marokko

In het teken van de Internationale Mensenrechtendag vandaag hebben Europarlementariërs van de vriendengroep ‘Friends of the Rif’ een verklaring van ‘Freedom & Human Rights Organization‘ (FHRO) ondertekend. In de verklaring wordt het Marokkaanse regime opgeroepen om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten.

In de verklaring staat onder meer: ‘Vandaag, op de dag van de mensenrechten, roepen we de Marokkaanse regering op om haar verplichtingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het internationaal recht na te komen en een einde te maken aan de voortdurende schending van de mensenrechten van de Riffijnen. We dringen er bij de Marokkaanse regering op aan om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten, een einde te maken aan het harde optreden tegen vreedzame demonstranten en in plaats daarvan de diepere oorzaken van de Riffijnse volksbeweging aan te pakken, door dringend de gezondheidszorg te verbeteren, onafhankelijke journalisten en mensenrechteninstanties volledig en onbelemmerd toegang toe te staan tot de regio en de bestrijding van de wijdverspreide corruptie.’

De verklaring werd afgesloten met: ‘We zullen niet rusten voordat alle Marokkaanse burgers, inclusief de Riffijnen, hun universele, ondeelbare en fundamentele mensenrechten volledig kunnen uitoefenen.’

De verklaring van FHRO werd ondertekend door 27 Europarlementariërs en een lid van de Europese Raad, het gaat om de volgende namen:

MEP Tineke Strik (Greens/EFA)
MEP Kati Piri (S&D)
MEP Pernando Barrena (GUE/NGL)
MEP Kathleen van Brempt (S&D)
MEP Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
MEP Mohammed Chahim (S&D)
MEP Reinhard Butikofer (Greens/EFA)
MEP Salima Yenbou (Greens/EFA)
MEP Hannah Neumann (Greens/EFA)
MEP Kira Peter Hansen (Greens/EFA)
MEP Margrete Auken (Greens/EFA)
MEP Patrick Breyer (Greens/EFA)
MEP Ernest Urtasun (Greens/EFA)
MEP Benoit Biteau (Greens/EFA)
MEP Diana Riba I Giner (Greens/EFA)
MEP Nikolaj Villumsen (GUE/NGL)
MEP Helmut Scholz (GUE/NGL)
MEP Leila Chaibi (GUE/NGL)
MEP Marisa Matías (GUE/NGL)
MEP José Gusmao (GUE/NGL)
MEP Idoia Villanueva (GUE/NGL)
MEP Sira Rego (GUE/NGL)
MEP Manu Pineda (GUE/NGL)
MEP Malin Bjork (GUE/NGL)
MEP Carles Puigdemont (onafhankelijk)
MEP Antoni Comín (onafhankelijk)
MEP Clara Ponsat (onafhankelijk)
Fourat ben Chikha (lid Europese Raad voor Ecolo-Groen)

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.