Aanpak lange arm Rabat is stapje dichterbij

De aanpak van spionage en buitenlandse beïnvloeding komt een stapje dichterbij. Zoals aangekondigd heeft de ministerraad afgelopen vrijdag ingestemd met de verruiming van de wet om spionage strafbaar te stellen. Minister Yeşilgöz-Zegerius verwoordt het als volgt: “Het in gevaar brengen van Nederlandse belangen door spionage moet keihard worden afgestraft. Daarom is het goed dat er straks een maximale gevangenisstraf van 8 jaar kan worden opgelegd aan personen die spionageactiviteiten uitvoeren voor een buitenlandse overheid. Met dit wetsvoorstel wil ik zorgen voor een betere bescherming van onze nationale veiligheid nu de dreiging steeds meer toeneemt en geef ik invulling aan een belangrijke ambitie uit het coalitieakkoord.”

Ook Marokko wordt met deze wet aangepakt. Rabat probeert al jaren invloed uit te oefenen op de diaspora. Met openlijke en heimelijke activiteiten en handelingen is de lange arm van Rabat actief de tegenstanders en critici de mond te snoeren en onder druk te zetten. Daarnaast is Marokko bezig met (nieuwe) handlangers te rekruteren en in te zetten tegen Nederlandse belangen.

In de ontwerptekst van het wetsvoorstel staat verder te lezen dat handelingen zoals het verzamelen van inlichtingen en het plegen van sabotage, maar ook bijvoorbeeld aan het afleveren van pakketjes, het in de gaten houden, volgen of intimideren van in Nederland verblijvende personen en de openbaarmaking of verspreiding van informatie strafbaar wordt gemaakt. Handelingen zoals het verstrekken aan een buitenlandse mogendheid van inlichtingen, voorwerpen of gegevens wordt straks als afzonderlijk opgenomen in de nieuwe wet. 

Minister Yeşilgöz-Zegerius heeft het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State gestuurd. Wanneer deze verruiming van de wet in werking treedt is niet bekend.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.