Algerijnse functionaris waarschuwt Marokko grens niet te benaderen

Sinds de Marokkaanse invasie van Guerguerat in de Westelijke Sahara woedt er een hevige oorlog tussen Rabat en Algiers in de media.
De spreekbuis van Algiers, Echouroukonline (equivalent aan de spreekbuis van Rabat Hespress), publiceerde vandaag een artikel getiteld: ‘Wie Algerije aanvalt zal worden verbrand‘.

Echouroukonline citeert in het artikel een anonieme hoge functionaris die zeer harde taal gebruikt tegen Rabat. Zo beschuldigt hij Marokko van samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten, Israël en Frankrijk en waarschuwt dat de Marokkaanse-Zionistische-Golfalliantie Noord-Afrika zal veranderen in een broeinest van spanning.

Volgens de spreekbuis van het regime in Algiers zei de hoge functionaris dat Algerije geen nieuwe oorlog met Marokko wil, maar tegelijkertijd het absoluut niet toestaat dat Marokko in de buurt van de Algerijnse grens komt. ‘Mocht dat wel gebeuren dan heeft Algerije het recht om met alle middelen te reageren, inclusief een overweldigende militaire reactie om iedereen af te schrikken die op enigerlei wijze onze soevereiniteit aantast’, voegt Echourouk toe.

Dezelfde bron sprak ook over de bouw van een Marokkaanse militaire basis in het grensgebied Jerada. Volgens de functionaris worden de soldaten in deze basis getraind door Israëliërs. ‘De bron sprak met groot vertrouwen over de militaire macht van Algerije, zowel regionaal als continentaal, en benadrukte dat er geen concurrerende macht in de regio is vanwege het enorme verschil in machtsverhoudingen, en dat het een dwaas risico zou zijn om de Algerijnse territoriale grenzen te naderen’, meldt Echourouk.

De spreekbuis van het regime in Rabat, Hespress, reageerde kort erna op Echourouk. Volgens de spreekbuis van Rabat onthullen de verklaringen van de Algerijnse functionaris het ware gezicht van het Algerijnse regime. ‘Dat een diepe wrok koestert jegens het koninkrijk Marokko, nadat het een regionale en evenwichtige speler is geworden in de verschillende kwesties van de regio. De vijandigheid heeft het punt bereikt waarop gedreigd wordt met een Algerijnse militaire reactie tegen Marokko’, voegt Hespress aan toe.