Alweer imam ontslagen vanwege solidariteit met gearresteerde collega

Het Marokkaanse ministerie van Islamitische Zaken heeft deze week een imam ontslagen in Fes. Het besluit kwam als antwoord op de solidariteit van de imam met zijn collega Said Abou Alain die opgepakt werd na een protest voor loonsverhoging.

Volgens het ministerie heeft de imam uit Fes zich niet gehouden aan artikel 7 van het koninklijk decreet dat de taken van de imams bepaalt.

Het artikel bepaalt dat elk religieuze ambtenaar de kwaliteiten van waardigheid en integriteit moet tonen. Hetzelfde artikel verbiedt hem ook deel te nemen aan politieke of syndicale activiteiten, een standpunt in te nemen van politieke of vakbondsaard, of enige handeling te verrichten die de uitvoering van religieuze riten zou stoppen of belemmeren of de voorwaarden van vrede, rust, verdraagzaamheid en broederschap zou schenden.

In Marokko is de koning de hoogste religieuze leider en claimt nazaat te zijn van de profeet. Het ‘emiraat der gelovigen’ is een officieel instituut waar de Allawitische koning veel macht aan ontleent.

Om de greep over dit instituut stevig te houden, stelt Rabat de imams als ambtenaren van het ministerie van Islamitische Zaken aan. Op deze manier bepaalt het regime wie zich imam mag noemen en wie niet, evenals de boodschap die gepredikt mag worden in de moskeeën. Wie zich niet aan de gedicteerde richtlijnen houdt, verliest zijn vergunning en mag niet meer prediken.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.