Amnesty: Marokko speelt met levens van eigen burgers

Amnesty International heeft gereageerd op het overstromen van Ceuta met illegale migranten. De mensenrechtenorganisatie zei dat migranten, waaronder kinderen, het slachtoffer zijn van geweld door Spaanse veiligheidstroepen en het leger.

“We kunnen niet accepteren dat mensen, inclusief kinderen, worden geslagen door Spaanse troepen. Hoewel grensambtenaren wel noodhulp aan mensen hebben verleend, kan misbruik niet worden getolereerd. De Spaanse autoriteiten moeten een grondig onderzoek instellen en verantwoording afleggen”, aldus Virginia Álvarez, hoofd van Intern beleid en onderzoeker bij Amnesty International Spanje.

De organisatie zegt dat asielzoekers en migranten worden gebruikt als pionnen in een politiek spel tussen Marokko en Spanje.

Amnesty zegt dat Videobeelden laten zien dat Marokkaanse grenswachters migranten en asielzoekers langs hun controles door laten richting Ceuta.

“Marokko speelt met de levens van mensen. Ze mogen mensen, waaronder hun eigen burgers, niet gebruiken als pionnen in een politiek spel ”, aldus Virginia Álvarez.

Marokko heeft een lange staat van dienst in het schenden van de rechten van asielzoekers en migranten aan deze grens. In het verleden heeft Amnesty International onwettige invallen, arrestaties en verwijdering van migranten en asielzoekers in kampen en huizen in de buurt van de Spaanse grens naar Zuid-Marokko zonder eerlijk proces gedocumenteerd.

”Uit een Facebook-bericht van de minister van Mensenrechten van Marokko blijkt dat deze selectieve grenshandhaving een vergelding was voor de medische behandeling die een leider van Polisario in Spanje ontving, wat suggereert dat de autoriteiten mogelijk migranten en asielzoekers hebben gebruikt als pionnen in dit geschil”, aldus Amnesty.

Amnesty zegt dat minstens 5.000 mensen collectief naar Marokko werden verdreven door de Spaanse autoriteiten. De Spaanse strijdkrachten die aan de grens zijn ingezet, hebben collectieve en gedwongen terugkeer uitgevoerd, zonder enige waarborgen die het onmogelijk maken om kwetsbare mensen te identificeren of ervoor te zorgen dat ze adequate informatie krijgen, juridische bijstand krijgen en asiel aanvragen.

“Een grote komst van mensen is geen excuus voor illegale collectieve uitzetting. Onder de 5.000 standrechtelijk teruggekeerde personen kunnen er personen zijn die in aanmerking komen voor asiel of bescherming nodig hebben. Mensen terugdringen is onwettig en ontzegt hen het recht op een eerlijke en geïndividualiseerde evaluatie van hun asielaanvraag ”, aldus Virginia Álvarez.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.