Begroting 2019 Marokko: Hoop op regen en investeren in het leger

De Marokkaanse regering heeft de begroting voor 2019 gepubliceerd. Een verklaring van de regering afgelopen donderdag zegt een begrotingstekort van 3.3% te verwachten voor het jaar 2019.  In 2017 had de regering bekend gemaakt dat de begrotingstekort voor 2018 op 3 procent zal uitkomen. Afgelopen woensdag heeft de regering de verwachting echter aangepast naar 3.8 procent.

Wat de economische groei betreft, verwacht de regering een daling van 3.6 procent dit jaar naar 3.2 procent in 2019, gebaseerd op een gemiddeld graanrendement van zeven miljoen ton. De landbouw is goed voor 14,5 procent van de Marokkaanse economie en de goede neerslag dit jaar droeg bij aan de oogst van een buitengewone 10,3 miljoen ton.

De regering maakte bekend 25.458 nieuwe banen te creëren in 2019. 9.000 hiervan zullen banen zijn in het leger. Gevolgd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (o.a. politieagenten, ME, hulptroepen) met 8.100 banen. Ook het gevangenisbeheer zal een uitbreiding meemaken in 2019 qua banen, de regering zal 500 nieuwe banen creëren. De Allawitische hofhouding krijgt 200 nieuwe banen erbij.

Tegelijkertijd zijn er complete ministeries die minder dan 100 nieuwe banen hebben gekregen voor 2019. Zoals het ministerie van Energie, Mineralen en Duurzame Ontwikkeling (80 nieuwe banen). In het land waar de landbouw een belangrijke aandeel heeft in de economie en waar iedereen hoopt op goede neerslag voor een betere economische groei, kreeg het Ministerie van Landbouw, Visserij, Plattelandsontwikkeling, Water en Bossen 315 nieuwe banen erbij voor 2019.

De begroting van 2019 heeft 2.5 miljard dirham (+/− 250 miljoen euro) uitgetrokken voor het onderhoud van de koninklijke paleizen en de Allawitische hofhouding.
Voor Defensie is ruim 30 miljard dirham (+/− 3 miljard euro) uitgetrokken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt ruim 24 miljard dirham (+/− 2.4 miljard euro). Het Ministerie van Arbeid en Beroepsintegratie krijgt slechts 508.839.000 dirham (+/− 50 miljoen euro). Het Ministerie van Volksgezondheid krijgt ongeveer 13 miljard dirham (+/- 1.3 miljard euro).

Wat meteen opvalt is dat het budget dat bedoeld is voor onderhoud van de koninklijke paleizen hoger is dan de budgetten van verschillende ministeries. En dat het bedrag dat de regering uitgeeft aan de Allawitische hofhouding  en onderhoud van de paleizen circa 20 procent is van het budget van een essentieel ministerie als dat van Volksgezondheid.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.