Begrotingstekort Marokko is 16% en niet 5.6% zoals Rabat beweert

De Marokkaanse econoom Najib Akesbi zegt dat de door de regering verstrekte gegevens over het begrotingstekort niet nauwkeurig zijn. Hij benadrukte dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt dan wat is opgenomen in de begrotingsplan voor het jaar 2022.

Tijdens een symposium georganiseerd door Transparency Morocco en de mensenrechtenorganisatie AMDH, woensdagavond, zei Akesbi dat het werkelijke begrotingstekort 164 miljard dirham bedraagt.

De econoom verklaarde dat het reguliere inkomen van de staat 255 miljard dirham is. Terwijl de normale uitgaven, zoals het salaris van ambtenaren en rente op schulden, 270 miljard dirham bedragen, wat een tekort van 15 miljard dirham betekent.

Als daar nog 87 miljard dirham voor investeringen bij opgeteld wordt, zal het tekort 103 miljard dirham bedragen. Plus de 61 miljard dirham voor de kosten van de staatsschuld komt het op 164 miljard dirham.

Dat staat gelijk aan ruim 16 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl de overheid zegt dat het begrotingstekort rond de 5,6 procent zal zijn.

Najib Akesbi zei dat Rabat het werkelijke begrotingstekort niet kan erkennen tegenover de internationale financiële instellingen. ‘Zodat het in 2022 nieuwe schulden kan lenen, die 105 miljard zullen bedragen, om het tekort van 164 miljard terug te brengen tot 59 miljard’, voegt hij toe.

De econoom beschouwde de begrotingsfinanciering in Marokko als een deadlock die elk jaar terug komt en gevaarlijker wordt. Waarbij hij de reden toeschrijft aan “het gebrek aan wil om echte hervormingen door te voeren die gericht zijn op het verhogen van de reële inkomens”.

Akesbi zei ook dat de overheidsuitgaven gekenmerkt worden door vriendjespolitiek en gebrek aan transparantie en eerlijke concurrentie. De econoom noemde als voorbeeld een bedrijf dat 80% van de deals van het ministerie van Volksgezondheid kreeg tijdens de coronapandemie.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.