Belangrijkste punten betreft de herinvoering van de dienstplicht

Gisteren meldde Hespress dat de dienstplicht zowel voor mannen als vrouwen geldt, behalve de vrouwen die getrouwd zijn.  Volgens de media zal het gaan om 10 duizend rekruten per jaar. De rekruten zullen een maandelijkse vergoeding krijgen van 2.000 dirham (zo’n 185 euro).

Vandaag publiceerde de nieuwssite de aangenomen wet die de dienstplicht regelt. Hieronder de Nederlandse vertaling door Noureddine Adherbal;

Wet nr. 44.18 over de militaire dienst, die maandag werd goedgekeurd tijdens de ministerraad voorgezeten door Mohammed VI, bevestigt dat burgers (M/V) krachtens de bepalingen van artikel 38 van de grondwet moeten bijdragen aan “de verdediging van het vaderland en zijn territoriale integriteit”. Voor dit doel zijn ze onderworpen aan militaire dienst in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden voorzien door de wet.

  • Art4: dienstplicht zal 12 maanden duren en geldt voor alle burgers, zowel mannen als vrouwen, tussen de 19 en 25 jaar oud.
  • Art1: Vrijstellingen worden verleend aan burgers die lichamelijk incapabel zijn, dit dient gestaafd te worden met medische attesten, kostwinners van de familie en aan burgers omwille van hun studie.
  • Art2: Burgers die strafrechtelijk veroordeeld zijn tot een straf van minstens 6 maanden (voorwaardelijk of effectief) worden alsook vrijgesteld, tot ze hun volledige vrijheid herwinnen.
  • Art3: Zodra niet meer voldaan wordt aan de omstandigheden waarbij de vrijstelling verkregen wordt zal de burger zijn dienstplicht alsnog uitvoeren. Personen ouder dan 25 jaar die om een van de in artikel 1 genoemde redenen in aanmerking kwamen voor vrijstelling, kunnen echter tot 40 jaar worden verzocht hun militaire dienst uit te oefenen.
  • Art5: De militaire dienstplichtigen worden op het einde van hun plicht opgenomen in de reserves van de Koninklijke Strijdkrachten.
  • Art6: De dienstplichtigen zijn ook onderworpen aan de militaire wetten, voorschriften en rechtspraak.
  • Art7: Indien nodig kunnen dienstplichtigen met technische of beroepskwalificaties, na afronding van de gezamenlijke opleiding taken uitvoeren binnen overheidsdiensten met toestemming van de militaire autoriteit.
  • Art 9: dienstplichtigen worden behandeld onder dezelfde voorwaarden als andere militairen van de Koninklijke Strijdkrachten, maar worden gratis voorzien van kleding en catering.
  • Art10-11: rekruten profiteren van militaire ziekenhuisverzorging, ziektekostenverzekering, een overlijdens- en invaliditeitsverzekering en medische en sociale bijstand.
  • Art13: dienstplichtigen zijn na hun dienst verplicht de geheimen van de landsverdediging te beschermen, met name wat betreft de feiten, informatie en documenten waarover zij op de hoogte zijn gesteld in het kader van de militaire dienst en in dit verband zijn ze onderworpen aan de sancties die de geldende wetgeving voorziet.

 

Ten slotte worden volgens artikel 15 van de wet personen die onder militaire dienst vallen en die door de bevoegde autoriteit worden opgeroepen om hen te registreren, en die niet voor die autoriteit verschijnen zonder goede reden, gestraft kunnen worden met één tot drie maanden gevangenisstraf en een geldboete van 2.000 tot 5.000 dirhams.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.