Belangrijkste zaken die Ahmed Zefzafi heeft genoemd in zijn live stream

De onderstaande tekst werd getypt tijdens de live stream en was live te volgen op onze account op Twitter en Facebook:

 

Ahmed Zefzafi bedankt de Marokkaanse rechter voor het ontmaskeren van het ware gezicht van de Marokkaanse staat.

Ahmed Zefzafi vraagt de staat: Wat hebben jullie tegen Arif?

Ahmed Zefzafi: Abdelkrim Elkhattabi werd voor onruststoker uitgemaakt en mijn zoon voor separatist

Ahmed Zefzafi bedankt de Algerijnse rechters omdat ze hebben geweigerd activisten te berechten.

Ahmed Zefzafi groet de Riffijnse politieke gevangenen.

Ahmed Zefzafi: Wij weten niet wie ons regeert.

– Al Hoceima is op dit moment belegerd.

– Arif stond alleen tegen de bezetter en Fes dat de hoofdstad was heeft ons niet eens met een kogel geholpen. Maar toen Abdelkrim El Khattabi werd opgepakt maakten ze hem uit voor onruststoker!

– Toen de Riffijnen oorlog voerden tegen de pretender Bouhamara stuurden zij een delegatie naar de Marokkaanse sultan om hulp te vragen tegen de gemeenschappelijke vijand maar de sultan weigerde ondanks dat de pretender zijn vijand was.

– Het proces is ongeldig!

– Dit hele proces is bedoeld om Nasser Zefzafi te vernederen maar dat zal niet lukken omdat de straat/ massa’s hem de legitimiteit gaf

– Arif is steeds de dupe en de provincie Al Hoceima is nog steeds een militaire zone sinds 1958

– De Spaanse bezetter heeft na de oorlog de Riffijnen redelijk behandeld en de stad AL Hoceima is door de Spaanse generaal Sanjurjo gebouwd. Maar van jullie hebben wij niks gezien! De functionarissen zijn sadistisch tegen de Riffijnen.

– Jullie zijn gefaald in jullie repressieve beleid tegen de Riffijnen, zoek naar een andere oplossing!

– Jullie hebben het enkel gemunt op Arif!

– Ik ben tegen de vlucht van de Riffijnen naar Europa! Wij sterven liever hier! Omdat sommigen (het regime) dezelfde plan in Arif wil uitvoeren als Stalin tegen de Tsjetsjenen

– Tegen de verantwoordelijken/functionarissen: Wij (Riffijnen) gaan nooit in de aanval maar verdedigen wel onszelf!

– Jullie willen Arif buiten de geschiedenis houden en isoleren!

– Het beleid tegen Arif is niet veranderd

– Wij (Arif) worden behandeld alsof wij massavernietigingswapens hebben

– Jullie gaan ons hier niet wegjagen! Dit is ons land!

– Wij zijn het enige volk dat niet weet wie haar regeert! Iedereen zegt dat hij niet de bevoegdheid heeft!

– Hoe is het mogelijk dat Al Hoceima al twee jaar belegerd is?

– Jullie hebben Ahabad opgepakt omdat hij opriep tot een protest! Wees niet bang wij gaan niet de straat op! Maar als wij dat willen dan zullen we dat alsnog doen al weten wij dat jullie ons zullen doden!

– Ik roep degenen die de echte macht hebben om een oplossing te vinden omdat de situatie verergert!

– Ik roep de hele wereld op om Al Hoceima te redden omdat de situatie rampzalig is!

– Jullie ramden het hoofd van Nasser Zefzafi tegen de muur waardoor zijn gezondheidstoestand verslechtert! Jullie willen hem niet behandelen noch zijn dossier aan mij geven!

– Wat jullie Al Hoceima aandoen zal een schandvlek blijven!

– Jullie verjagen buitenlandse investeerders uit dit gebied (noemt een paar voorbeelden). Wat hebben jullie toch tegen dit gebied? Dit gebied heeft juist geschiedenis geschreven voor jullie!

– Hebben wij geen recht op ons deel van de rijkdommen van Marokko? Jullie vertellen ons enkel naar boven te kijken of er regen gaat vallen!

– In plaats van deze jongeren oorkondes te geven hebben jullie hen mishandeld!

– Het probleem van Arif moet worden opgelost!

– Al Hoceima is een veilige stad, hef de militarisering op en laat haar vrij!

– wij vragen jullie om een oplossing te vinden! Als staat hebben jullie 1001 oplossingen en als jullie willen vinden jullie een oplossing binnen 24 uur!

– Ik ben een oude man en heb niet lang meer te leven… Maar jullie zullen een oplossing moeten vinden voor de jonge generaties.

– Ik vraag de jongeren die naar Europa zijn gevlucht om terug te keren! Het zijn jullie (Marokkaanse staat) die de migratie creëren om het als een kaart te gebruiken tegen de EU.

– Foto van Abdelkrim is verdacht, foto van Nasser Zefzafi is verdacht en de Riffijnse vlag is verdacht!

– Foto van Nasser Zefzafi is verboden in heel Marokko! Maar zijn foto is wel gehesen in Palestina en Japan! wat gaan jullie daar tegen doen?

– Heel de wereld eert Abdelkrim El Khattabi behalve jullie!

– Ahmed Zefzafi bedankt zijn kijkers en vraagt de verantwoordelijken nogmaals een oplossing te vinden!

Einde!

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.