De AU Vredes- en Veiligheidsraad zet Rabat onder druk inzake W. Sahara

Foto uit het archief

De Vredes- en Veiligheidsraad (PSC) van de Afrikaanse Unie kwam deze maand bijeen en nam standpunten die het Marokkaanse regime onder druk zetten inzake het dossier van de Westelijke Sahara.

PSC zei ‘met grote bezorgdheid kennis te hebben genomen van de hervatting van de militaire confrontatie tussen het Koninkrijk Marokko en de Saharaanse Republiek, in strijd met de overeenkomsten inzake een staakt-het-vuren’. Rabat ontkent de uitbraak van de oorlog en zegt dat het Algerijnse en Sahrawi propaganda is.

De Raad beveelt ook aan om de betrokkenheid van de Afrikaanse Unie Trojka bij het conflict tussen Marokko en de Westelijke Sahara dringend nieuw leven in te blazen om op vreedzame wijze een permanente oplossing te vinden. Rabat weigert dit ten strengste.

PSC dringt er ook bij de AU-Commissie op aan om dringend de nodige stappen te ondernemen voor de heropening van het AU-kantoor in Laayoune, Westelijke Sahara, zodat de AU haar rol in het zoeken naar een politieke oplossing voor dit langdurige conflict kan heractiveren.

De Vredes- en Veiligheidsraad riep ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op om de juridische adviseur van de VN te verzoeken een juridisch advies uit te brengen over de opening van consulaten in de Westelijke Sahara.

De Marokkaanse media hebben het communiqué van de Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie aangevallen en beschuldigen Algerije erachter te zitten.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita kondigde vrijdag aan ‘dat zijn land niet geïnteresseerd is in de verklaring die is afgegeven na de recente bijeenkomst van de Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie over de kwestie van de Sahara’, schrijft Lakome.

Nasser Bourita zei ook dat “de verklaring van de Vredes- en Veiligheidsraad een onbeduidende gebeurtenis is voor Marokko, dat zijn werk binnen de Afrikaanse Unie voortzet in het kader van Resolutie 693 van de Unie.”

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.