De lange arm van Rabat in Nederland

Dinsdag 24 september om 20.00 in de Balie in Amsterdam wordt de lange arm van Rabat ontleed en uitgelegd en kunnen we onze ervaringen met de lange arm en met de verplichte nationaliteit met elkaar, maar ook met het minder ingevoerde publiek bespreken en delen. En zo ruchtbaarheid geven aan waar Marokko onder de radar en vaak op geraffineerde wijze mee bezig is in Nederland.

Laten we als insiders de Nederlandse samenleving informeren en betrekken bij de oplossing van de decennialange controle en beïnvloeding door de Marokkaanse staat in Nederland.

Toen de eerste generatie migranten uit Marokko naar Nederland vertrok, kwam de Makhzen met ze mee en is sindsdien nooit meer weggegaan. In Marokko kenden ze verklikkers en burgerspionnen, maar ook de lokale autoriteiten waren in de meeste gevallen directe doorgeefluiken naar het centraal gezag. Het voor ons zo bekende ‘de muren hebben oren’ geeft uitdrukking aan de angst voor de afluisterpraktijken van de Makhzen.

Eerst kwamen de Amicales. Ook toen al hield men Nederland en de migranten voor dat ze er waren om ons bij te staan in Europa. Ook toen wierven ze leden uit ons midden om het spionage- en intimidatiewerk voor ze te doen in ruil voor privileges in Nederland en Marokko. Ook toen was er verzet. Ook toen werden ze uiteindelijk ontmaskerd als handlangers van Marokko.
Toen kwam de adviesraad voor Mohammed 6, de CCME.

Weer werd ons en Nederland verteld dat het in het belang van de diaspora was en ook in het belang van democratische hervormingen in Marokko en de representatie van de diaspora in die democratie in ontwikkeling. Weer werden prominente leden van de diaspora ingelijfd en bevoordeeld. Weer was er verzet. Weer bleek de praktijk anders dan men deed voorkomen in allerlei media en op allerlei podia. Weer werd de adviesraad ontmaskerd als een instrument van de Makhzen om inlichtingen, rekruten en invloed te verwerven in Europa.

Nu hebben we de ‘Marokkaanse islam’, de Marokkaanse voetbalbond, de ambassadefeestjes, de oorkondes, de gesponsorde festivals en Award-uitreikingen, de iftars, de Marokkaanse politieke partijen die hier een Europese tak oprichten, de bijeenkomsten voor studenten en young professionals, de propagandareizen naar Marokko, het Nimar, consuls en ambassadeurs die zich overal opdringen, de zender MRE24.
De adviesraad en de speciale ministeries, raden en fondsen die zich specifiek op de diaspora richten lijken niet van plan hun activiteiten te verminderen. Integendeel, hun netwerk en bereik hier in Nederland is inmiddels zo groot dat ze overal opduiken. Van de politie-iftar tot 5 mei vieringen, de vertegenwoordigers van de Marokkaanse staat zijn steeds prominent aanwezig.

Laat er nu weer verzet zijn. Laten we ze nu weer ontmaskeren. Dit keer voorgoed. Daar hebben we de steun van de samenleving, de media en de politiek bij nodig. Daarvoor moeten we aanwezig zijn en voorbeelden en uitleg geven. Overal waar de lange arm besproken wordt: op podia, in de politiek, in de media.

Wij weten wel hoe het zit, Nederland weet het niet. Dat blijft zo als wij onder elkaar blijven en dit onderwerp niet breed bespreekbaar maken.

Wees er dinsdagavond bij in de Balie, laat je horen en help de zaak vooruit!

Ingezonden door Rajae Berkachi

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.