De lange arm van Rabat ongewenst en (on)zichtbaar

Vanmorgen publiceerde de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen haar langverwachte eindverslag. Deze commissie, ingesteld door de Tweede Kamer, onderzocht het afgelopen jaar hoe moskeeën en andere islamitische organisaties beïnvloed worden door onvrije landen zoals Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar om hun politiek-religieuze invloed in Nederland te organiseren. De conclusies zijn zorgwekkend.

Hoewel Marokko niet als casusland is bestudeerd door de parlementaire commissie, is de lange arm van Rabat zijdelings genoemd. Helaas ook niet verwonderlijk want de commissie gaf zelf podium aan een paar ontkenners van de bemoeienis van Marokko, te weten de heer El Boujoufi (CMO/UMMON) en Bouharrou (RMMN). Beide moskeebestuurders onderhouden al jaren warme banden met de Marokkaanse overheid. Zij ontweken tijdens de verhoren kritische vragen over Marokko.. Gelukkig heeft de mailactie, geïnitieerd door Riffijnse Nederlanders de vinger op de zeer plek weten te leggen.

Na de zomer gaat de Tweede Kamer debatteren over de uitkomst van dit onderzoek. Er is alle reden voor urgentie en aandacht voor Marokko als onvrij land naar aanloop van dit debat. Want Rabat, dat al decennialang en met tal van activiteiten zich vrijuit mag bemoeien met Marokkaanse Nederlanders, verdient zoals andere onvrije landen een stevige aanpak door de Nederlandse overheid. Marokko probeert niet alleen met propaganda, via ambassade en consulaten ongewenste invloed te versterkten, maar dat doet zij ook met andere middelen zoals uitzending van imams, bekostiging van activiteiten van maatschappelijke en culturele organisaties, inzet van influencers en facilitering van uitwisselingsprogramma’s. Het wordt tijd dat de ongewenste inmenging van Marokko, die even schadelijk is of nog erger -gezien de verplichte dubbele nationaliteit en de grootte van de gemeenschap- dan andere onvrije landen serieus wordt genomen door de Nederlandse politiek.

Natuurlijk zal de ontkenning van de feiten en de criminalisering van het werk van de Tweede Kamer naar aanleiding van dit nuchtere rapport binnenkort losbranden. Met het aangekondigde debat na het zomerreces en de verkiezingen in het vooruitzicht, zullen antidemocratische en conservatieve geluiden binnen de islamitische gemeenschap de bevindingen van het rapport framen als uiting van institutionele vooringenomenheid, stigmatisering en islamofobie. Overigens, meteen na de verschijning van het onderzoeksverslag hebben zowel NIDA als DENK een begin gemaakt van deze stelling.

Lees ook:

Marokkaanse consul vermijdt Bergen op Zoom door druk

Raad Moskeeën Nederland staat achter Saoedi-Arabië na kritiek over Khashoggi

Nederlandse moskeevertegenwoordigers aanwezig op het Troonfeest van Mohamed VI

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.