De Vrije Universiteit faciliteert propagandaboek over de Marokkaanse koning

Afgelopen weekend vond aan de Vrije Universiteit een symposium plaats dat onder andere in het teken stond van de presentatie van in het Frans verschenen boek ‘Mohammed VI, Visie van een Koning: Acties en Ambities ‘. De auteur is de Frans-Zwitserse academicus Jean-Marie Heydt.

De pro Makhzen academicus kwam persoonlijk naar Amsterdam om te vertellen over de prestaties van de Marokkaanse monarch over de afgelopen 20 jaar. De Marokkaanse ambassadeur El Basri en de Amsterdamse consul-generaal El Moutaouakil verschenen ook op deze bijeenkomst, in hun kielzog de Marokkaanse staatszender, die verslag kwam doen.

Jean-Marie Heydt somt in zijn propagandaboek en tijdens de VU-lezing ‘de geweldige’ wapenfeiten van Mohammed VI op politiek, economisch en sociaal gebied. De couscous academicus zwijgt echter bewust over de ellendige staat van het land en de wandaden zoals de schendingen van mensenrechten en inperking van persvrijheid onder het autoritaire bewind van Mohammed VI. Opmerkelijk dat een Nederlandse universiteit zich leent voor dit partijdige programma.

De bijeenkomst werd medegeorganiseerd door Zenmo, een Amsterdamse zorginstelling, die door de Nederlandse belastingbetaler wordt bekostigd. De bestuurder ervan is Najoua Benmoussa, die erom bekend staat nauwe banden te onderhouden met de Marokkaanse ambassade. Saillant detail is de rol van de VU docente antropologie Edien Bartels, tevens lid van de raad van commissarissen van Zenmo.

Een licht puntje bij deze activiteit waarop eenzijdige informatie werd verschaft, was de geringe opkomst. Vooral medewerkers en handlangers van de Marokkaanse overheid fungeerden daar als decor.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.