DENK met onrechtmatig bestuur na vertrek penningmeester

Arif News heeft alweer een e-mail ontvangen van ontevreden leden van DENK. Hieronder de tekst zoals wij die hebben ontvangen in onze mailbox:

Penningmeester Gokhan Coban heeft recentelijk het partijbestuur van DENK verlaten. In het handelsregister van de KVK heeft hij zich zeer recentelijk uitgeschreven.

Op de website van de partij wordt hij niet meer vermeld als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu alleen nog uit voorzitter Ejder Kose en secretaris Fazli Kafa.

Het opstappen van Gokhan Coban zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is opvallend te noemen. Binnen de partij was het bekend dat hij kritiek had op het functioneren van voorzitter Ejder Kose. Hij verweet hem een gebrek aan daadkracht tegenover de Tweede Kamerfractie van DENK die het bestuur op allerlei manieren ondermijnt en de afgelopen tijd meermaals negatief in het nieuws is gekomen.

De statuten van DENK schrijven voor dat indien het bestuur uit minder dan drie leden bestaat er zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering wordt georganiseerd zodat een nieuw bestuurslid kan worden gekozen.

Het bestuur heeft tot op heden geen uitnodiging naar de leden gestuurd, hetgeen strijdig is met de statuten van DENK. De leden van DENK weten bovendien niets over het vertrek van Gokhan Coban. Het bestuur toont hiermee wederom aan dat het niet transparant is tegenover haar leden.

Pas geleden zagen we dat het bestuur een aangepast financieel jaarverslag over 2020 bij het ministerie heeft ingediend zonder goedkeuring van de leden. Binnen DENK gaan veel mensen ervan uit dat de partij door de interne machtsstrijd en de vele misstanden die naar buiten komen op een nieuwe partijcrisis afstevent.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.