Denktank: Alleen de meest verachtelijke regimes handelen in eigen burgers

De bekroonde internationale denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) zei dat alleen de meest verachtelijke regimes handelen in eigen burgers om de doelstellingen van hun buitenlands beleid te verwezenlijken. Eraan toevoegend dat het Marokkaanse regime dat onlangs heeft gedaan om Spanje te straffen om een wijziging van het beleid ten aanzien van de Westelijke Sahara af te dwingen.

Dat Marokko de immigratieklep controleert op basis van zijn belangen, is algemeen bekend. Soms heeft het land dit gedaan om zijn bezwaren te uiten tegen specifieke acties van Spanje. Op andere momenten deed Rabat dat als een herinnering wanneer het zich vergeten of genegeerd voelde. En bij gelegenheid heeft Marokko migratie gebruikt om de politieke spanningen in gebieden zoals Arif te verminderen. Maar deze keer is het anders, Marokko heeft nu zijn boodschap van alle subtiliteit ontdaan – en gezien de daaropvolgende verklaringen van de autoriteiten is het duidelijk dat het opzettelijk werd gedaan, schrijft het hoofd van ECFR.

De denktank zegt ook dat Marokko met deze daad radicale rechtse partijen zoals Vox in de kaart speelt.

Het artikel noemt verder drie misrekeningen die Mohamed 6 heeft gemaakt:

De Marokkaanse autoriteiten willen dat Spanje samen met de VS en Frankrijk instemt met een oplossing voor het conflict waarbij het grondgebied wordt geïntegreerd in Marokko (met een onzekere mate van autonomie en onbekend internationaal toezicht). Maar Marokko wordt geconfronteerd met een reeks grote struikelblokken, waaronder de positie van Spanje – dat een dergelijke bewering verre van ondersteunt – en die van veel andere EU-lidstaten. Inderdaad, de meest invloedrijke lidstaat, Duitsland, steunt de ontwerpen van Marokko over de Westelijke Sahara niet.

Ongeacht wat Parijs zegt, andere Europese regeringen en Europese instellingen kunnen de talrijke juridische uitspraken die Marokko de soevereiniteit over de Westelijke Sahara ontzeggen, niet schenden. Als een op de wet gebaseerde politieke organisatie kan de EU de uitspraken van haar eigen of internationale rechtbanken niet negeren.

Marokko hoopt vrijwel zeker dat zijn acties in Ceuta er uiteindelijk toe zullen leiden dat de Spaanse regering gaat onderhandelen over de Westelijke Sahara. Anders is er geen logica achter een gok die de bilaterale betrekkingen nog lange tijd ernstig zal schaden. Koning Mohamed VI maakt echter een drievoudige misrekening door te denken dat hij de rol van zijn vader in het ‘breken’ van Spanje kan hervatten met een imitatie van de Groene Mars, die de VS van verre steunde.

Ten eerste is Spanje niet zwak. De regerende coalitie van het land kan intern kwetsbaar zijn, gezien de verdeeldheid tussen de leden over Marokko en de Westelijke Sahara. En, vanwege de gevoeligheid van de bilaterale betrekkingen met Rabat, zou Madrid een laag profiel kunnen houden in zijn openbare verklaringen over Marokko. Maar dit is niet 1975. Spanje wordt niet geregeerd door een dictator die in zijn bed sterft. Evenmin staat het voor een overgang naar democratie die kan worden bedreigd door een koloniale oorlog. Dus – ongeacht of Spanje gelijk had om Marokko niet te informeren dat een Spaans ziekenhuis de leider van het Polisario Front, Brahim Ghali, behandelt voor covid-19 – er is niets dat de wreedheid van de reactie van Marokko of zijn beslissing om met het leven van zijn burgers te spelen rechtvaardigt.

De tweede fout van Rabat, die heel goed een averechts effect zou kunnen hebben, is dat de irreguliere migranten die Ceuta bereiken geen voorstanders zijn van de Marokkaanse regering. Hun verklaarde doel is niet om Ceuta te ‘Marokkaan’ maar, als ze kunnen, om Marokko meer op Spanje te laten lijken. Omdat dat onmogelijk is, streven ze ernaar om zichzelf te Europeaniseren. Helaas heeft Mohamed VI een land gecreëerd zonder toekomst en zonder banen voor jongeren – dus het is niet de trots om Marokkaan te zijn die mensen naar Ceuta duwt, maar het falen van de Marokkaanse elites. Als dit avontuur voorbij is en duizenden mensen terugkeren naar Marokko, zullen ze hun wrok richten tegen hun koning – niet tegen de Spaanse regering.

Ten slotte is de derde fout van Marokko dat het niet erkent dat Spanje niet alleen staat. Tegenwoordig maakt Spanje deel uit van een EU waarvan de lidstaten – Frankrijk eerst onder hen, ook al is het het niet eens met Spanje over de Westelijke Sahara (gezien haar geschiedenis met Algerije) – geen grapjes maken over illegale migratie chantage. Dit geldt met name als een staat migratie gebruikt als dwangmiddel, en daarmee het populistische extreemrechts een boost geeft. Rabat moet aandachtig luisteren naar verklaringen van EU-instellingen waarin ze hun solidariteit met Spanje betuigen en eraan herinneren dat de grenzen van Ceuta tot heel Europa behoren.

Marokko heeft zijn masker afgenomen, maar zijn stilzwijgen heeft het naakt achtergelaten in de ogen van de EU. Deze crisis is nog niet voorbij, maar het is al duidelijk wie er zal verliezen. Gezien de schade die het zichzelf heeft toegebracht zonder veel te bereiken, heeft Marokko nu de grens met Ceuta weer gesloten. Maar dit is slechts een tijdelijke wapenstilstand. Marokko zal niet ophouden met zijn pogingen om Spanje en de EU te dwingen hun standpunt over de Westelijke Sahara te veranderen terwijl het naar het geschenk van Donald Trump reikt. Marokkaanse waarnemers bespreken een waarschijnlijke volgende golf van 30.000-50.000.000 migranten als Spanje haar standpunt over de Westelijke Sahara niet verandert en Ghali aanklaagt voor misdaden tegen de menselijkheid. Maar dit is niet de manier waarop diplomatie of de rechtbanken werken. De Spaanse minister van Defensie heeft elke “chantage” door Marokko afgewezen. En premier Pedro Sánchez heeft Marokko gevraagd zijn bedreigingen te heroverwegen en de grenssamenwerking te hervatten. De EU zal de volgende stappen van Marokko nauwlettend volgen en haar overeenkomst met Rabat dienovereenkomstig aanpassen.

Link naar het artikel in Engels

Lees ook:  Amnesty: Marokko speelt met levens van eigen burgers

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.