Dienstplicht voor diaspora onwaarschijnlijk

Op 20 augustus kondigde een communiqué van het Marokkaanse koninklijke paleis tot ieders verbazing het herstel van de verplichte militaire dienst aan. In landen met een grote Marokkaanse diaspora ontstond de vraag of zij ook opgeroepen zouden worden voor de militaire dienst.

De Franse Est Ouest nam contact op met de Marokkaanse ambassade in Parijs. De ambassade kan echter nog geen “ferme reactie” geven. De details moeten duidelijk worden tijdens de stemming in oktober door het parlement.

De diplomatieke instantie stelt echter dat “de militaire dienst alleen betrekking moet hebben op de jongeren die op het Marokkaanse grondgebied wonen, zoals het geval was vóór de intrekking van de dienstplicht twaalf jaar geleden.”

De Franse site merkte op dat de herinvoering van de dienstplicht een discussie ontketende en schrijft: ”tegenstanders zien de herinvoering van de dienstplicht als maatregel om de jeugd te indoctrineren om zo de volksbeweging die in oktober 2016 begon, waarin jongeren een grote rol spelen, te verzwakken”.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.