Diwan Awards, Haagse subsidies en verdachte banden

Flyer van Diwan Awards waarin ze de Haagse wethouder Rachid Guernaoui aankondigen

Op 3 november 2018 vond in het Atrium van het Haagse stadhuis de eerste editie van de Diwan Awards Holland plaats. Op de website staat te lezen dat:

‘Diwan Awards Holland wordt georganiseerd door Bridgizz, The Cedar Network en Najib Amhali die de exclusieve Licentie van Diwan Awards bezitten. Diwan Awards Holland 2018 wordt in samenwerking met Gemeente Den Haag georganiseerd.’

De bedrijven Bridgizz en The Cedar Network zijn van Ahmed Larouz, die om drie zaken bekend staat:

· Een lange geschiedenis van ongebreideld subsidies binnenslepen.

· Persoonlijke en zakelijke banden onderhouden met Marokkaanse staatsvertegenwoordigers.

· Het hebben van invloedrijke vrienden/relaties/connecties die hij inzet voor acquisitie, maar ook voor de financiering en promotie van projecten.

1. Raadsvragen

Raadslid Fatima Faid van de Haagse Stadspartij heeft op 20 januari 2019 raadsvragen gesteld naar aanleiding van de gang van zaken rondom de Diwan Awards. Die vragen werden pas op 5 maart (de reactietermijn is met twee weken overschreden) beantwoord door het college van B&W. De antwoorden waren ontwijkend en onvolledig. Er zijn geen documenten, onderzoeken of communicatie bijgevoegd om de beweringen van het college te staven. Er gaan vervolgvragen gesteld worden.

2. Subsidie

De gemeente Den Haag heeft 40.500 euro bijgedragen aan het gala, blijkt uit de antwoorden op de raadsvragen van raadslid Fatima Faid. Bovendien is het Atrium beschikbaar gesteld als locatie voor het evenement. Het is onduidelijk of er facilitaire en verhuurkosten in rekening zijn gebracht bij Bridgizz/The Cedar Network en Najib Amhali. Gezien de commerciële ticketprijzen, 80,- euro, zou men mogen verwachten dat de genoemde bedrijven die kosten voor eigen rekening nemen i.p.v. daar publieke gelden voor aan te spreken.

3. Invloedrijke vrienden

Mohamed el Achkar, algemeen directeur Publiekszaken Gemeente Den Haag en Ahmed Larouz gaan ver terug. Van de voormalige studentenvereniging Tans, waarvan Larouz de oprichter is, was El Achkar jarenlang voorzitter. El Achkar zat nu ook in de jury van de Diwan Awards. De vraag is of hij ook een rol heeft gespeeld in de beslissing van de Gemeente Den Haag om niet alleen samen te werken met Larouz, maar zijn commerciële project ook te faciliteren en financieren.

Mohamed Sini, senator van de PvdA in de eerste kamer en voormalig secretaris in het bestuur van het Marokko Fonds, hetzelfde bestuur waar Larouz vice-voorzitter was, speelde ook een belangrijke rol in de Diwan Awards. Hij was jury-lid en hield tijdens het gala een toespraak.

4. Zakelijke banden met Marokko

Royal Air Maroc (de Marokkaanse Koninklijke vliegmaatschappij) was sponsor. Saillant feit is dat na afloop van het gala, wethouder Guernaoui het gegeven dat Marokko de Diwan Awards heeft medegefinancierd ontkend heeft in een brief (als antwoord op een kritische mail over het toen nog op handen zijnde event). (Zie kopie van die brief onderaan).

De Marokkaanse ambassadeur Bellouki was niet alleen aanwezig, maar is ook uitvoerig geïnterviewd door de Marokkaanse zender 2M, die tijdens de Diwan Awards uitgebreid gefilmd heeft in het Stadhuis. De Diwan Awards worden in de reportage vooral gepresenteerd als een Marokkaanse aangelegenheid.

Onder de genodigden waren meerdere Marokkaanse Nederlanders (Najib Amhali en Ali Bouali voorop) die nauwe banden onderhouden met de Marokkaanse staat. Dit zijn mensen met goede maatschappelijke posities die zich laten voorstaan op hun integratie in Nederland, maar zich ondertussen in Marokko en in Nederland laten eren en fêteren door de Marokkaanse staat in ruil voor steun en trouw aan het repressieve Marokkaanse regime.

De doelstelling van Diwan:

‘Het programma staat in teken van het verenigen en samenbrengen van Nederlanders. De genomineerde worden in het zonnetje gezet en geëerd voor hun inzet in de Nederlandse samenleving.’

blijkt handig bedacht ten behoeve van financiering en promotie, maar de Diwan Awards doen niets voor integratie in Den Haag, behalve dan de integratiesubsidies opsouperen. Gelden die ten goede hadden kunnen komen aan de Haagse jeugd.

Juist die worstelende jeugd, die zij zeggen te willen stimuleren door een exclusief galafeestje te organiseren voor mensen die het al heel goed voor elkaar hebben, is uitgesloten van dit feestje.

 

Brief wethouder Guernaoui

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.