Eerste dode migrant, een Riffijn, herdacht

Op 1 november 1988 probeerde een bootje met 20 migranten aan boord de Straat van Gibraltar te oversteken. Een storm brak het bootje echter en een van de drenkelingen werd aangespoeld op een van de stranden van Tarifa in Spanje.

Het was de eerste gedocumenteerde dood van een migrant die Spanje wilde bereiken via zee. Het slachtoffer was een 23-jarige Riffijn uit Nador, die 35.000 peseta’s had betaald om Europa te bereiken. De Spaanse fotograaf Ildefonso Sena vereeuwigde het overlijden van de Riffijn, dat slechts het begin was van een tragedie die 30 jaar later nog steeds gaande is en toeneemt in aantallen. Dit jaar zijn de records gebroken betreft de migratiestroom vanuit Marokko richting Spanje.

De toename van het aantal migranten betekent ook de toename van het aantal doden. Dit jaar zijn er 239 doden geteld, 279 zijn als vermist opgegeven. In totaal gaat het om 518 mensenlevens die verloren zijn gegaan. Experts van het Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) schatten dat voor elke bekende sterfgeval van de migranten, twee anderen anoniem blijven. Hiermee komt het totaal aantal doden dit jaar op minstens 1.500.

30 jaar geleden bood Spanje geen kansen voor de Riffijnse migranten, maar werd gezien als tussenstop om verder te reizen naar de noordelijke Europese landen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.