Europarlementariër stopt met verdachte Marokko lobby

De Franse liberale Patricia Lalonde bevestigde vandaag dat ze EuroMeda zou verlaten, een Belgische stichting waarvan het bestuur bestaat uit voormalig Marokkaanse ministers en een Marokkaanse bedrijfsleider.

“Om elke dubbelzinnigheid te voorkomen, heb ik mijn deelname aan het bestuur opgeschort en mijn verklaringen dienovereenkomstig bijgewerkt”, zei ze in een statement per e-mail.
“Ik kan u verzekeren dat mijn oordeel altijd geleid werd door wat ik dacht dat eerlijk, correct en objectief was.Ik geloof niet dat mijn deelname aan EuroMeda op enige wijze mijn werk aan de handelsovereenkomst tussen de EU en Marokko heeft beïnvloed,” voegde ze eraan toe.

Door de aanhoudende druk en aandacht op mogelijke belangenconflicten werd er gevraagd om een ​​onderzoek naar het schenden van de gedragscode. De volgende Europarlementariërs worden genoemd in de zaak: Lalonde samen met de Franse socialist Gilles Pargneaux, het Roemeense centrumrechtse EP-lid Romona Manescu en de Belgische liberale Frederique Ries.

Alle vier zitten ze in het bestuur van EuroMeda en werken aan de handelsovereenkomst tussen de EU en Marokko, hoewel Lalonde nu zegt af te treden.

Het Parlement eist dat EP-leden hun lidmaatschap van alle besturen kenbaar maken. Het Parlement eist ook dat rapporteurs zoals Lalonde om, voor het spreken of stemmen in de plenaire vergadering of in eender welk orgaan van het Parlement, “enig feitelijk of potentieel belangenconflict met betrekking tot de aan de orde zijnde kwestie kenbaar te maken.”

Geschreven door Noureddine Adherbal

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.