Europarlementariërs pleiten voor de vrijheid van de Riffijnse politieke gevangenen

21 Europarlementariërs hebben vandaag een brief ondertekend waarin ze pleiten voor de vrijheid van de Riffijnse politieke gevangenen. In de brief, gericht aan het Marokkaanse regime, uiten de Europarlementariërs ook hun zorgen over de gezondheidstoestand van meerdere politieke gevangenen.

Onder de ondertekenaars zijn bekende namen zoals vice-voorzitter van S&D Kati Piri, Tineke Strik van Greens en Miguel Urban. Een naam die we voor het eerst zien is de voormalige president van Catalonië Carles Puigdemont.

De brief komt na drie weken hongerstaking van Nasser Zefzafi en Nabil Ahamjik. Arif News vroeg Noureddine Adherbal, lid van Freedom & Human Rights Organization (FHRO) en Friends of the Rif, of de 21 ondertekenaars de enige Europarlementariërs zijn die solidair zijn met de Riffijnse zaak of dat er meerdere zijn. Adherbal antwoordde dat er meerdere parlementsleden zijn waarvan de Riffijnse zaak nauw aan het hart ligt, en ons steun verlenen wanneer we die nodig zouden hebben. ‘Uiteraard staat niet iedereen op de brief, het belangrijkste en het opzet was dat de drie fracties S&D (sociaaldemocraten), Greens (Groenen) en GUE/NGL (unitair links) vertegenwoordigd zijn!’, aldus Adherbal.

Arif News sprak ook met een ex-politieke gevangene en vroeg hem hoe hij en de rest van de politieke gevangenen zulke initiatieven ontvingen in de gevangenis. De voormalige gevangene, wiens naam anoniem blijft voor zijn veiligheid, zei dat zulke initiatieven een enorm positief impact hadden op de gevangenen. ‘Zulke initiatieven gaven ons altijd een boost om vol te houden tegen de onderdrukker’, voegde hij aan toe.

Vertaling van de brief:

‘Aan de regeringsleider van het Koninkrijk Marokko, de heer Saad-Eddine El Othmani,

Wij schrijven u in deze moeilijke tijden in een geest van solidariteit. Als leden van het Europees Parlement herhalen wij onze bezorgdheid over de situatie van de politieke gevangenen van Hirak Rif in het licht van de COVID-19-pandemie. Velen blijven in gesloten, dichtbevolkte gevangenissen waar ze een acuut risico op besmetting lopen en vaak onvoldoende toegang hebben tot gezondheidszorg. Bovendien wordt de fysieke conditie van verschillende Hirak Rif-gevangenen ernstig verzwakt door periodieke hongerstakingen.

We blijven vooral bezorgd over de gezondheidssituatie van Nabil Ahamjik en Nasser Zefzafi, die in isolatiecellen worden vastgehouden en sinds 14 augustus in hongerstaking zijn; Mohamed Haki, Bilal Ahabad en Zakaria Adahchour, die ook in hongerstaking zijn; Achraf Moudid, wiens gezondheidssituatie wordt bemoeilijkt door een recente zelfmoordpoging; Wassim Bousttati, die vanwege zijn hartaandoening dringend geopereerd moet worden; en Mohamed Jelloul, die in isolatie wordt vastgehouden.

Daarom roepen wij u, als hoofd van de regering van het Koninkrijk Marokko, op om prioriteit te geven aan humanitaire overwegingen en alle politieke gevangenen van Hirak Rif vrij te laten in overeenstemming met de aanbevelingen van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten en de herhaalde oproepen van de Freedom and Human Rechten organisatie. Tot hun vrijlating roepen we u verder op om:
• De veiligheid, fysieke integriteit en psychologisch welzijn van de Hirak Rif-gevangenen garanderen door hun onmiddellijke toegang tot adequate medische zorg te garanderen, met bijzondere aandacht voor de dringende medische situaties van Wassim Bousttati, Achraf Moudid en degenen die in isolatie worden vastgehouden;
• Alle Hirak Rif-gevangenen regelmatige en adequate mogelijkheden bieden voor communicatie met hun families en advocaten;
• Ervoor zorgen dat de detentie van alle Hirak Rif-gevangenen plaatsvindt in de nabijheid van hun vrienden, familie en geliefden, en dat deze in staat zijn om regelmatig de gevangenen te bezoeken
• Noodmaatregelen invoeren om de gezondheid van gevangenen te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot voedsel, gezondheid, hygiëne en quarantaine.

De recente vrijlating van een aantal politieke gevangenen van Hirak Rif in de afgelopen weken is een positieve eerste stap op weg naar de vrijlating van alle Hirak Rif-gevangenen. Wij wensen u het allerbeste bij uw inspanningen om het welzijn van alle mensen in het Koninkrijk Marokko te beschermen.