Europees onderzoek naar inmenging en desinformatie buitenlandse actoren afgerond

Het gebrek aan maatregelen en sancties van de EU maakt inmenging een aantrekkelijke tactiek voor buitenlandse actoren, zegt de commissie buitenlandse inmenging en desinformatie.

Op dinsdag hebben de leden van het Europees Parlement 18 maanden onderzoek door de Speciale Commissie voor Buitenlandse Interferentie (INGE) afgerond en haar definitieve aanbevelingen aangenomen.

Het Europese publiek en de regeringsfunctionarissen zijn zich niet bewust van de ernst van de dreiging die uitgaat van buitenlandse autocratische regimes, in het bijzonder Rusland en China, zeggen Europarlementariërs in de tekst. Onvoldoende verdediging maakte het voor kwaadwillende actoren gemakkelijker om kritieke infrastructuur over te nemen, cyberaanvallen uit te voeren, oud-toppolitici te rekruteren en polarisatie in het publieke debat uit te dragen. Dit wordt nog verergerd door mazen in de wetgeving en onvoldoende coördinatie tussen EU-landen.

Om de bedreigingen het hoofd te bieden, dringen INGE-leden er bij de EU op aan om het publiek bewust te maken door middel van training voor mensen in gevoelige functies en algemene informatiecampagnes. Bovendien moet de EU haar capaciteiten versterken en een sanctieregime opzetten tegen desinformatie. Ook de regels op sociale-mediaplatforms, die dienen als vehikel voor buitenlandse inmenging, moeten worden aangescherpt.

De commissie adviseerde ook om onder meer buitenlandse financiering van Europese politieke partijen te verbieden, spionagesoftware zoals Pegasus te classificeren als illegaal en het gebruik ervan verbieden en het moeilijker maken voor buitenlandse actoren om voormalige toppolitici te snel te rekruteren nadat ze hun baan hebben verlaten.

”Onze onderzoeken hebben zeer verontrustend bewijs opgeleverd van hoe kwaadwillende buitenlandse actoren onze democratieën aanvallen in alle mogelijke domeinen. Nog verontrustender is het besef dat niet alleen wetgevers, maar onze hele samenlevingen geen belangrijk bewustzijn hebben, en onze publieke debatten, wetgeving , en individuele betrokkenheid zijn niet op het niveau dat nodig is om buitenlandse inmenging effectief tegen te gaan. Er zijn dringende maatregelen nodig om kritieke mazen aan te pakken”, zei rapporteur Sandra Kalniete (EPP).

Voorzitter Raphaël Glucksmann (S&D) riep de Commissie en de Raad op om de aanbevelingen in het rapport uit te voeren zonder tijd te verliezen.

De speciale commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, inclusief desinformatie (INGE), werd in juni 2020 opgericht. Na ongeveer 50 hoorzittingen met ongeveer 130 experts, loopt het mandaat van anderhalf jaar van de commissie eind maart af.

De commissie keurde het rapport goed met 25 stemmen voor, 8 tegen en 1 onthouding. Het voltallige Huis zal tijdens de zitting van maart over de aanbevelingen stemmen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.