Europese fractie LEFT: EU steunt misdaden Marokkaanse staat

Volgens een nieuwe studie van de fractie LEFT in het Europees Parlement wordt de illegale exploitatie door Marokko van de natuurlijke hulpbronnen van de Westelijke Sahara vergemakkelijkt door contracten met door de EU gesubsidieerde bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat de EU miljoenen euro’s aan subsidies en hulp toekent aan Marokko en aan een groot aantal Europese bedrijven (voornamelijk uit Spanje, Frankrijk en Duitsland) die investeren in de Westelijke Sahara. Dit maakt de EU een financier en medeplichtige aan een illegale bezetting, in strijd met de grondbeginselen van de Unie en het internationaal recht.

‘Systematische schendingen van de mensenrechten, politiegeweld, schendingen van grondrechten, de bevolking van de Westelijke Sahara heeft tientallen jaren van repressie door de Marokkaanse bezetter moeten doorstaan. Marokko heeft sinds 1975 geprobeerd een gebied ter grootte van het VK te beheersen met militair geweld om de vrijheid van meningsuiting en pro-onafhankelijkheidsprotesten te onderdrukken. Europa heeft grotendeels toegekeken hoe een tragedie zich voor de deur afspeelde’, staat te lezen op de website van de Europese fractie.

Europarlementariër Miguel Urban zei dat de EU in flagrante schending van het internationaal recht is. ‘De EU negeert de voortdurende schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht die het Marokkaanse regime dagelijks begaat’, aldus de Europarlementariër.

Onder verwijzing naar een rapport van de Duitse Bondsdag uit 2019 over Marokkaanse oorlogsmisdaden, pleit de studie om de toe-eigening van de natuurlijke rijkdom van het bezette gebied van de Westelijke Sahara, zonder de toestemming van de inheemse bevolking en zonder dat de voordelen rechtstreeks naar hen toegaan, te behandelen als een oorlogsmisdaad op grond van art. 47 van de IVe Conventie van Genève.

Lees ook:

Nador: Migrant omgekomen bij razzia gesubsidieerd door de EU

Miljoenen aan EU-steun voor Marokko hebben weinig effect

EU riskeert miljarden schadevergoeding aan de Westelijke Sahara

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.