Foreign Policy schrijft over Marokko’s diplomatieke moeras

Het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy heeft deze week een artikel gewijd aan de Marokkaanse diplomatie in verval die het land isoleert van ’traditionele bondgenoten’.

Volgens het tijdschrift was Marokko lange tijd een lieveling in de politieke kringen van Washington. ”Het land wordt vaak geprezen als de eerste die de Amerikaanse onafhankelijkheid erkende (in 1777). Sindsdien heeft weinig de Marokkaans-Amerikaanse betrekkingen in de weg gestaan. De lobby-inspanningen van het koninkrijk, bijvoorbeeld, hebben historisch gezien niet veel zwaar werk moeten vergen om de Amerikaanse wetgevers van beide kampen ertoe te bewegen wetgeving aan te nemen die in overeenstemming is met de belangen van Rabat”, aldus het tijdschrift.

Foreign Policy merkt op dat de eens zo unanieme Amerikaanse consensus over het Allawitisch Koninkrijk niet meer op onwankelbare steunt kan rekenen. ”De meest recente weerspiegeling van deze trend is de nooit eerder vertoonde Marokko-sceptische taal die is geïntroduceerd in de kredietenwet en de National Defense Authorization Act (NDAA) voor het fiscale jaar 2022. De NDAA is door beide kamers van het Congres gepasseerd. Beide stukken wetgeving dreigen de eeuwenlange banden tussen deze twee historische bondgenoten te verzwakken”, schrijft Foreign Policy.

Het Amerikaanse tijdschrift zegt dat de VS niet het enige land waarmee het Allawitisch Koninkrijk recente diplomatieke verliezen heeft geleden. ”Het afgelopen jaar hebben de krantenkoppen een verontrustend beeld geschetst van de Marokkaanse diplomatie in verval. Dit heeft het land relatief geïsoleerd achtergelaten, zelfs onder zijn traditionele bondgenoten”, schrijft het.

Het tijdschrift noemde de spanning tussen Rabat en Berlijn en het terugroepen van de ambassadeur uit Madrid. Dit resulteerde in de bestorming van Ceuta door duizenden migranten waarvan velen minderjarig waren. Deze stap bewoog het Europees Parlement om een resolutie aan te nemen over de schending van het VN-Verdrag voor de rechten van het kind door Marokko.

Foreign Policy citeerde ook een anonieme Marokkaanse diplomaat die zijn zorgen uitte over het buitenlands beleid van het Allawitisch Koninkrijk. Het tijdschrift zegt dat de diplomaat anoniem wil blijven uit angst voor represailles.

De diplomaat bevestigde dat “er een algemene consensus bestaat onder voormalige en huidige diplomaten dat de Marokkaanse diplomatie het laagste niveau heeft bereikt sinds de onafhankelijkheid.” Hij beschreef de huidige Marokkaanse diplomatie in twee woorden: “onregelmatig en mager”.

Volgens hem waren “tot een paar jaar geleden beslissingen over het buitenlands beleid het resultaat van een gezamenlijk werk van adviseurs die hun aanbevelingen aan koning Mohamed VI voorlegden.”

“Veel hoge functionarissen waar de koning naar luisterde, zijn nu ontslagen, waardoor een leegte is ontstaan die veel voormalige diplomaten zorgen baart over het buitenlands beleid dat zorgwekkend is”, voegde hij eraan toe.

Het tijdschrift zei dat het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken niet heeft gereageerd op zijn verzoek om commentaar te geven op de verklaringen van de diplomaat.

De diplomaat en het tijdschrift zeggen dat de Marokkaanse diplomatie achteruit begon te gaan sinds het aanstellen van Nasser Bourita als minister van Buitenlandse Zaken. Bourita werd omschreven als ”een kleine bureaucraat zonder partijaffiliatie en een relatief zwak cv”.

Lees ook: Invloed Azaitars op Mohamed 6 zorgt voor onrust in Rabat

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.