Gebruikers van gifgas tegen Arif republiek willen verzoening met elkaar

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking heeft in het Spaanse parlement de mogelijkheid geopperd om met Marokko te verzoenen inzake het gebruik van gifgassen tegen de Riffijnse republiek.

De Spaanse minister Josep Borrell zei in een antwoord op de Catalaanse parlementariër Joan Tarda, die aandacht vroeg voor de huidige situatie in Arif en Spanje herinnerde aan haar historische verantwoordelijkheid, dat over 2 jaar Spanje ”de ramp van Anoual” voor de honderdste keer zal herdenken. De Spaanse minister vindt het een geschikt moment om op die datum de bladzijde van de Riffijnse-Spaanse oorlog af te sluiten en stil te staan bij ”de schade die beide partijen elkaar hebben aangericht”.

Josep Borrell sprak ook over de huidige situatie in Arif en de ”harde straffen” die de Riffijnse activisten hebben gekregen. De minister erkende dat Arif een gevoelige regio is voor zowel Madrid als Rabat en dat zijn regering de situatie in Arif met bezorgdheid volgt. De Spaanse politicus benadrukte echter dat Madrid ”respect heeft voor de binnenlandse problemen van Marokko”.

Joan Tarda, van de partij ‘Esquerra Republicana de Catalunya’, vroeg aandacht voor de huidige situatie in Arif en vroeg om de erkenning van de Spaanse staat voor het gebruik van chemische wapens tegen de Riffijnen en het Riffijnse volk daarvoor te compenseren. De Catalaan herinnerde de aanwezigen in het parlement dat Spanje een historische schuld heeft, als ex kolonisator van Arif, ten opzichte van het leed van de Riffijnen.

Het gevaarlijke in dit is dat de Spaanse minister verzoening wil met Marokko die zelf deelnam aan het bombarderen van Arif republiek. Riffijnen vinden het onbegrijpelijk dat de oorlogmisdadigers met elkaar willen verzoenen en de slachtoffer negeren.

Abdeslam Bouteyeb, de kennis van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die de Nederlandse ambassade dit jaar heeft opgelicht voor 40 duizend euro, wordt door het Marokkaanse regime naar voren geschoven om te spreken namens de Riffijnen inzake dit dossier. Abdeslam Bouteyeb, die een prominent figuur is binnen de partij van de vriend van de koning Fouad Ali-Elhimma, is voorzitter van een vereniging die met steun van Rabat het dossier van de gifgasaanvallen tegen Arif probeert te claimen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.