Geen dienstplicht voor Europese Marokkanen

In een toespraak in het parlement onthulde de afgevaardigde van de premier, die belast is met de administratie van de nationale defensie, nieuwe details over de dienstplicht die heringevoerd is in opdracht van Mohamed VI.

Tijdens de bespreking van het wetsontwerp inzake de dienstplicht door de Commissie Justitie, Wetgeving en Mensenrechten legde Abdellatif Lodi uit dat de militaire dienst niet verplicht zal zijn voor vrouwen en de Marokkaanse diaspora.

Abdellatif Lodi liet in het parlement weten dat de dienstplicht in september 2019 zal beginnen met een capaciteit van 10 duizend jongeren.
Toen in augustus bekend werd dat het Marokkaanse regime de dienstplicht gaat herinvoeren ontstond er onrust binnen de Marokkanen in het buitenland. Velen vreesden dat zij ook zouden worden opgeroepen voor de militaire dienst. Het regime heeft echter ervoor gekozen om de relatie tussen Rabat en de diaspora niet verder te schaden, vooral omdat de diaspora een van de belangrijkste bronnen is voor de harde valuta voor de machthebbers in Rabat.

De dienstplicht is in het leven geroepen in opdracht van Mohamed VI. In de officiële verklaring stond dat de dienstplicht een manier is om de jongeren ‘vaderlandsliefde’ bij te brengen. Activisten zeggen echter dat het regime de jongeren wil opsluiten in kazernes nu de gevangenissen vol zijn, in een wanhopige poging om een einde te maken aan de groeiende onvrede en protesten.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.