Geweld tegen docenten in Rabat (video)

Docenten uit het hele land zijn vandaag afgereisd naar de hoofdstad Rabat om te demonstreren tegen nieuwe wetten die nadelig zijn voor hen.
Duizenden docenten organiseerden een mars naar de residentie van de premier, die zich naast het paleis van de koning bevindt. De Marokkaanse repressietroepen wierpen een blokkade op om te voorkomen dat de docenten weg te houden van het paleis van de koning.

De repressietroepen gebruikten ook geweld om de betogers te verjagen. Een groep docenten slaagde er alsnog in om de residentie van de premier te bereiken. Het regime reageerde met de inzet van waterkanonnen en nog meer geweld.

Het protest van de docenten vindt plaats op een gevoelige datum voor het Marokkaanse regime. Vandaag is het de achtste herdenking van de ”20 Februari Beweging”, waar het regime grote moeite had en gedwongen werd compromissen te sluiten met verschillende partijen om de wind uit te zeilen te nemen van de volksbeweging die kwam na de revolutie in Tunesië.

Het is nog niet bekend hoeveel gewonden er zijn gevallen, of er arrestaties zijn verricht is onduidelijk.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.