GGD sluit Tamazight uit

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het coronavirus onder migrantengemeenschap meer dan gemiddeld heeft geraakt.

Het is te prijzen dat de overheid investeert in toegankelijke informatie, ook in de eigen taal, om de kwetsbare migrantengroepen voor te lichten over de ernst van het virus, de gezondheidsmaatregelen en de vaccinatie. Veel mensen uit deze groepen laten zich ook niet vaccineren. Dit geldt ook voor veel Riffijnse Nederlanders. In dit overzicht is duidelijk te zien waar het probleem zit.

Echter, vaak worden Riffijnse Nederlanders vergeten en ook als een tweederangsburgers behandeld. Nog steeds wordt hun taal Tamazight niet serieus genomen. Dat bleek recent weer toen Arif News de GGD had benaderd met deze vraag: ”Worden mensen die het Tamazight spreken ook te woord gestaan door de GGD? Zo ja, waarom werd deze taal niet genoemd aangezien het Tamazight, naast het Turks, de moedertaal is van heel veel van de oude generatie ‘gastarbeiders’ die het Nederlands niet machtig zijn.

De reactie van deze gezondheidszorginstelling was even wereldvreemd als onthutsend: ‘‘Hartelijk dank voor je persvraag. Helaas is het niet mogelijk om mensen die het Tamazight spreken te woord te staan.
Op basis van de ervaringen in het callcentrum testen is een keuze gemaakt. Voor de oudere doelgroep hebben we in de media en via onze website gevraagd hen, ook online, te helpen bij het maken van een vaccinatie-afspraak. Ook staat iedere GGD-regio op gemeentelijk en wijkniveau in contact is met organisaties/sleutelfiguren die in nauw contact staan met verschillende doelgroepen. Om hen te informeren en/of te helpen. Er is lokaal contact met religieuze instellingen, universiteiten, buurthuizen, bibliotheken et cetera’
‘.

Wij vragen ons werkelijk af hoe het komt dat een overheidsorganisatie zoals de GGD een grote taalgroep discrimineert ten opzichte van andere taalgroepen die bovendien qua omvang kleiner zijn. Nog belangrijker, gelet op het belang van zowel de gezondheid van deze doelgroep zelf alsmede de effectiviteit van de vaccinatiecampagne zou je alles uit de kast moeten trekken.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.