Hirak-gevangenen steunen Nasser Zafzafi voor Sakharovprijs!

Vandaag publiceerde Farida Houdoe, de zus van de gedetineerde Abdelali Houdoe, een uitgebreide tekst die zij kreeg van haar broer namens alle gedetineerden in de Oukkacha-gevangenis in Casablanca. Met toestemming van de familie Houdoe publiceert Arif News de boodschap:

Een boodschap van de Riffijnse Volksbeweging om de politiek gevangene Nasser Zafzafi te steunen bij zijn nominatie voor de Sakharov-prijs

Het moment waarop de gruwelijke misdaad begaan werd tegen de martelaar Mohsin Fikri is binnen enkele weken alweer twee jaar geleden. Dit was als het ware de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, en ontmaskerde tegelijk het systematische marginaliseringsbeleid van de Marokkaanse Staat in de Rif dat onveranderd is gebleven sinds de zgn.”onafhankelijkheid” van het land. Uitsluiting, marginalisatie en repressie blijven de relatie definiëren van de Staat met de Rif ondanks de goedkope slogans die luiden zoals “het nieuwe verbond, “rechtsstaat” en “democratische transitie”?.

Luttele momenten na het vermalen van de martelaar Mohsin Fikri verscheen de jongeman Nasser Zafzafi ten tonele en sprak de menigte met volle moed en kracht toe en eiste van de ambtenaren van het hoogste niveau verantwoording, opheldering en geplande maatregelen in het oplossen van deze crisis. Later bleek dit het scharniermoment in de opkomst van een Volksbeweging geleid door het volk en bestaande uit de verschillende sociale lagen en leeftijdsgroepen waaronder vrouwen, kinderen, jongeren, ouderen, mensen met speciale behoeften op het platteland…

Een Volksbeweging die gekenmerkt wordt door haar vreedzaamheid riep op tot een onderzoek naar de misdaden begaan tegen de Rif, alsook naar hun rechtvaardige en legitieme rechten op vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid en om fatsoenlijke leefomstandigheden te bieden op vlak van gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. Deze beweging bracht ook alle sociale stromingen en ideologieën onder één koepel en sprak met één stem, zijnde de stem van het volk die in waardigheid en vrijheid wilt leven…”JA voor vrijheid, NEE tegen de repressie” luidde de stem van het volk.

De Riffijnse Volksbeweging is in korte tijd geslaagd in het doen herleven van hoop in de harten van de zonen en dochters van de Rif. Het opende de deuren van de geschiedenis en verfriste het geheugen waarbij de Riffijnse vlag en de Amazigh-vlag fungeren als symbolen van identiteit, geschiedenis, cultuur en glorie terwijl er tegelijkertijd mensen zijn inspanningen leveren om dit allemaal uit te wissen.

Het momentum van de Riffijnse Volksbeweging en het feit dat deze verspreidt werd naar verschillende delen van deze wereld is te danken aan de jeugd die doordrongen zijn van de cultuur van mensenrechten, vrede en co-existentie, liefde en eerlijkheid. Deze jeugd offerde zijn tijd, geld en zichzelf op voor een land waarin iedereen in vrijheid kan leven.

Nasser Zafzafi was één van deze jeugd, deze activist zei: Ik ben geen leider noch wil ik het leiderschap. Ik ben een burger net als alle andere burgers die het onrecht, de onderdrukking en de dictatuur afwijzen. Ik streef samen met mijn broeders en zusters naar de opbouw van een land waarin ruimte is voor iedereen. Een land waar de waardigheid van de burger wordt gerespecteerd, de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting.”

Hij is één van die jonge mensen die in staat waren om het vertrouwen te winnen van de Riffijnen dankzij zijn rede, rationaliteit, eenvoud en duidelijkheid. Evenals zijn hoge ethiek, nederigheid en zijn strijdlust gekenmerkt door ernst, oprechtheid en standvastigheid om zijn principes. Dit naast zijn gedurfde en duidelijke posities en zijn openhartig en transparant contact met het publiek waarbij hij zichzelf wegcijferde, niemand uitsloot en extremisme afwees.

De filosofie van de Riffijnse Volksbeweging, ontstaan uit de spreekwoordelijke baarmoeder van de volksmassa, was een breuk met alle traditionele en klassieke vormen van het eerder gekend concept van leiderschap, en presenteerde een nieuw alternatief door het creëren van nieuwe creatieve vormen van activisme. Het resultaat van energieke jonge mensen vol vitaliteit en positiviteit, met liefde voor teamwork, solidariteit en partnerschap vol waarden van verdraagzaamheid, co-existentie en acceptatie van de ander. Aangezien deze waarden en normen zo typerend zijn en veelvuldig getoond werden tijdens de massademonstraties en marsen worden en er hier enkele voorbeelden opgesomd:
1) De mars van kaarsen en rozen op 11 november 2016
2) 40-daagse herdenking van de martelaar Mohsin Fikri op 10 december 2016 die samenvalt met de Internationale Dag van de Mensenrechten
3) Bekrachtiging van het eisenpakket op 5 Maart 2017
4) Mars van de lijkwade op 10 April 2017
5) Tan-tan demonstratie (luid geklop op keukengerei) op 6 Mei 2017
6) Mars onder de slogan “wij zijn geen separatisten” op 18 Mei 2017
De miljoenenmars op 18 Mei 2017 was een klaar en duidelijk antwoord naar de meerderheidspartijen toe die de Riffijnen beschuldigden van separatisme en verraad. Deze ernstige en kwaadaardige beschuldigingen hebben de weg geëffend voor de arrestatie, ontvoering en marteling van de activisten van de Volksbeweging om ze dan vast te houden onder omstandigheden die een flagrante schending zijn van alle internationale conventies in het kader van mensenrechten en vrijheid van meningsuiting.

De Riffijnse vrouwen vormden ook de prominente gebeurtenis door naast hun broeders te staan in verschillende vormen van strijd, en uitdrukking gaven aan hun verlangen om een samenleving van vrijheid en waardigheid. De mars van 8 Maart 2017 met de massale aanwezigheid van de Riffijnse vrouwen is een bewijs van het vermogen om op zichzelf te vertrouwen en zelfbewustwording…hand in hand naast de man om het traditionele beeld omver te werpen.

De Rif is in het bezit van een enorme culturele rijkdom, de geschiedenis is gevuld met glorie en kampioenen. Haar mensen zijn vrij en houden van vrijheid, weigeren om zich tot slaaf te ketenen en zijn altijd tegen onderwerping en onderdanigheid tegenover de ander geweest onder welke vlag dan ook. Een volk dat in de mens gelooft ongeacht zijn ras, geslacht, religie en cultuur, wiens jeugd streeft naar wereldvrede. Bewijs daarvan is het historisch document, het eisenpakket van de Volksbeweging, waarin geëist wordt om universele mensenrechten. Dit geeft een indruk van de mentaliteit van de Riffijnen weer, die van het leven houden, van de vrijheid en beschermers zijn van de humaniteit.

Het levend voorbeeld van wat ik hier verkondig is politiek gevangene Nasser Zafzafi. De jongeman die een believer is van de menselijke waarden en universele principes, ondanks te worden onderworpen aan smaad, marteling en mishandeling. Getuige hiervan is de uitgelekte video waarin hij naakt gefilmd werd op het kantoor van de Gerechtelijke Politie te Casablanca en duidelijke sporen van mishandeling te zien zijn op zijn lichaam. Hierna werd hij 15 maanden lang afgezonderd van de rest van de wereld, vastgehouden in een kleine cel waar alle voorwaarden wat betreft gezondheid afwezig zijn. Hij blijft echter volhouden dat hij geen haat of wrok koestert jegens wie dan ook want hij gelooft dat geduld en opoffering een prijs is die betaald wordt door iedereen die ernaar verlangt te leven in een vrij en fatsoenlijk land dat openstaat voor iedereen. En dat succes tijdens de moeilijkste beproevingen van het leven één van de belangrijkste prestaties is die de mens vreugde kunnen brengen.

Onze gedetineerde activist van de Riffijnse Volksbeweging, Nasser Zafzafi, zal een symbool blijven van vreedzame strijd, een stralende fakkel op het pad van emancipatie en een rolmodel voor de komende generaties. Hierbij zal hij zeker de steun nodig hebben van vrijgevochten mensen in het thuisland en daarbuiten. De beloning voor zijn bijdrage aan de verdediging van de menselijke waardigheid en vrijheid zal hem worden geschonken door middel van ons eerbetoon en de erkenning van de wereld voor wat hij heeft voortgebracht. Laat dan ook zijn kandidatuur voor de Sacharov-prijs voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting een eerste stap zijn richting deze erkenning.

En daarom willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de nominatie van de activist Nasser Zafzafi voor de Sakharov-prijs. We roepen dan ook alle actoren voor vrijheid, alle mensenrechtenorganisaties en alle instellingen op om de kandidatuur van Nasser Zafzafi voor de Sakharov-prijs te steunen.
De toekenning van de Sacharov-prijs aan Nasser Zafzafi zal een symbolisch eerbetoon zijn, aan zijn tweejarige strijd waarin de Riffijnse Volksbeweging drie martelaren betreurde: Mohsin Fikri, Imad al-Attabi, Abdelhafid Elhaddad en niet te vergeten de honderden gedetineerden die tezamen meer dan 10 eeuwen effectieve gevangenisstraf opgelegd kregen. De meesten zitten uiteraard nog steeds achter tralies. Ook lopen er nog steeds honderden openstaande onderzoeken tegen activisten in binnen-en buitenland.

Het is een eerbetoon aan de strijd van de Riffijnen en alle burgers in alle delen van het land die hongeren naar vrijheid, waardigheid en sociale rechtvaardigheid.

(Geschreven en ondersteunt door de gewetensgevangenen in Oukacha ter ondersteuning van  Nasser Zefzafi voor de Sacharov prijs, vertaald door Farida Houdoe)

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.