Imazighen herdenken revolutie met militaire parade in Zuwara (video)

De ‘Eerste Divisie’ van de ‘Militaire Operatiekamer Zuwara’ hield een militaire parade ter gelegenheid van de herdenking van de revolutie die op 17 februari 2011 begon.

Een stoet militaire voertuigen toerde door de stad Zuwara en de herdenking werd afgesloten met een verklaring waarin de aanwezigen hun steun voor de regering van nationale eenheid bevestigden.

De verklaring benadrukt ook de noodzaak van consensus over een verenigde grondwet, het straffen van degenen die betrokken zijn bij oorlogsmisdaden en de noodzaak van het vertrek van de huurlingen (van Haftar) uit Sirte.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.