Internationale expertise bevestigt marteling Riffijnse Belg Ali Aarrass

Het Mensenrechtencomité en het VN-comité tegen foltering hebben het bestaan ​​vastgesteld van ernstige schendingen van de meest fundamentele rechten van Ali Aarrass door Spanje en Marokko.

”Zullen deze twee landen hem eindelijk erkennen en compenseren?”, vragen de advocaten van Ali Aarrass zich af.

Ali Aarass werd op 14 december 2010 aan Marokko uitgeleverd door Spanje, in strijd met een voorlopige maatregel op bevel van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.

Na zijn uitlevering werd Ali Aarrass vastgehouden in de geheime gevangenis van Temara in Marokko, waar hij volgens zijn verdediging tien dagen lang onder extreme martelingen heeft geleden: bijna verdrinking, ophangingen, verkrachtingen, onophoudelijke afranselingen, slaapgebrek, enz.

“Na deze barbaarse daden zou hij een ‘bekentenis’ hebben ondertekend, het enige bewijs dat tegen hem is gebruikt om hem te veroordelen tot 12 jaar gevangenisstraf, die hij onder onmenselijke en vernederende omstandigheden heeft ondergaan”, benadrukken zijn advocaten.

De drie advocaten, Dounia Alamat, Christophe Marchand en Nicolas Cohen, herinneren eraan dat de schending van het internationaal recht door Spanje in 2010 werd vastgesteld door het VN-Mensenrechtencomité en dat het VN-Comité tegen Foltering Marokko tweemaal heeft veroordeeld, in 2011 en 2017, zowel met betrekking tot marteling als gebruik van deze “bekentenissen” in de rechtszaal, en vanwege de onmenselijke omstandigheden van detentie.

“Op 26 april 2022 concludeerden de experts van de International Rehabilitation Council for Victim Torture (IRCT) en de Independent Forensic Expert Group (IFEG), na een grondig onderzoek met respect voor het Istanbul Protocol, dat de fysiek en psychologisch bewijs gepresenteerd tijdens het huidige forensisch onderzoek zeer consistent is met de beschuldigingen van marteling en mishandeling van de heer Ali Aarrass”, schrijven de advocaten.

De verdediging van Ali Aarrass roept op om alle stappen te ondernemen om de verdere vertraging in de rechtsbedeling en verantwoording te voorkomen. Het gebrek aan erkenning dat hij het slachtoffer is van marteling en de straffeloosheid van de daders belemmert volgens de advocaten het vermogen van Aarrass om met het genezingsproces te beginnen.

De advocaten betreuren het dat tot op heden Spanje en Marokko geen enkele stap hebben ondernomen ter compensatie van de onherstelbare schade die Ali Aarrass werd aangedaan. Eraan toevoegend dat Marokko zelfs is doorgegaan met het tarten van internationale instanties en Ali Aarrass terrorist blijft noemen.

Met het oog op deze expertise, “de enige die voldoet aan de vereisten van het internationaal recht”, nodigen zijn advocaten deze staten opnieuw uit om het internationaal recht te respecteren door de door hen veroorzaakte schade volledig te herstellen.

Lees ook: Europees Hof: mishandeling Ali Aarras is verantwoordelijkheid van Marokko en niet van België

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.