Interview met Belgische politica Karen Maes

Binnenkort zijn het weer verkiezingen in België. Wij stelden Karen Maes (partij Groen) enkele vragen over de situatie in Arif en wat ze als partij betekenen voor de Riffijnse zaak.

Karen Maes, je hebt onlangs je profielfoto veranderd in “I support Sakharov Prize For Nasser Zafzafi”. Is dat slechts een campagnestunt voor de verkiezingen? Of heeft jullie partij eerder gepleit voor de Riffijnse zaak?
Karen Maes: “Dit is zeker geen campagnestunt. Mijn partij en ikzelf hebben de Hirak en de situatie in de Rif van bij het begin gevolgd. Onze partij Groen vindt gelijkheid , socio -economisch, gender, etnische achtergrond een basis van onze ideologie . Daarom stellen wij elke ongelijkheid en schending van mensenrechten in vraag en zullen we hier vanuit onze mogelijkheden stevig tegen regeren. Zo schreef Ikrame Kastit, gemeenteraadslid voor Groen hier eind juni 2017 een opiniestuk over, ondertekende ik als Districtsschepen sociale zaken van Deurne in 2017 een open brief aan de media waarom ze geen media aandacht aan de Hirak gaven. Ook Imade Annouri ons Vlaams parlementslid postte hier in die periode ook enkele kritische berichten over. Daarna volgde ons politieke werk in de kamer en het parlement. Wouter De Vriendt stelde enkele vragen in de commissie binnenlandse zaken van Didier Reynders. Tot slot schreef Wouter Van Besien een motie om de mensenrechtenschendingen en onterechte opsluitingen te veroordelen tav Marokko. Jammer genoeg legde de meerderheid die naast zich neer.”

In de parlementen van Nederland, Frankrijk en Spanje was er aandacht voor de Riffijnse kwestie. Waarom is er weinig steun voor de Riffijnse kwestie binnen het Belgisch parlement? Ondanks dat Brussel een van de grootste Riffijnse demonstraties in Europa kende?
Karen Maes: “Ik vrees dat de meerderheid de banden met Marokko niet wil beschadigen. Toen de motie van Wouter Van Besien in Marokko werd besproken was de meerderheid eerst meegaand, nadien trokken ze zich terug, de lange arm van Rabat?”

De Belgische staatsburger Wafi Kajoua zit vast in een Marokkaanse gevangenis omdat hij deel uitmaakte van de volksbeweging hier in Europa. Onlangs vroeg het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Riffijnse activisten of zij zich voorlopig stil houden over Wafi omdat er een Belgische handelsmissie is gepland naar Marokko. Wat vind je van deze reactie van het ministerie? En zijn er plannen om deze Belg die in de Marokkaanse gevangenis lijdt bij te staan?
Karen Maes: “Dat is niet correct van het ministerie, zij moeten een degelijk plan kunnen voorleggen om hem vrij te krijgen. Wij zullen hier bij de start van het parlementair jaar terug vragen over stellen. En zetten naar aanleiding hiervan de motie terug op de agenda.”

Door de repressie van de Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben veel Riffijnen hun gebied verlaten voor Europa. Weten Belgische politici dat België de eindbestemming is van het gros van deze migranten?
Karen Maes: “Dat dit nieuwe vluchtelingen stromen aantrekt is heel normaal en menselijk, niemand wil onderdrukt worden, natuurlijk is dit erg schadelijk voor het gebied en dreigt er een leegloop. Daarom moet onze regering in zijn contacten met Marokko duidelijk standpunt innemen en vragen om de repressie te stoppen. Bovendien moet het voltallige parlement het gedrag van Marokko in een resolutie streng veroordelen, dat was de bedoeling met onze motie van Wouter Van Besien. Wat betreft de ondersteuning van vluchtelingen.

Wat kan er gedaan worden voor die vluchtelingen? En hoe kan jullie partij bijdragen aan het stopzetten van de repressie en daarmee de migratie?
Karen Maes: “Met het huidige beleid van Francken vrees ik dat België niet veel doet. Ons standpunt vanuit de oppositie is dat je altijd de mensenrechtentoets moet doen en ZEKER geen mensen leg terugsturen als de mensenrechten worden geschonden. En we willen ook de versnelde procedure voor veilige herkomstlanden afschaffen. Hier ligt de bewijslast volledig bij de persoon zelf. Ik hoop dat het antwoord wat voldoet aan je vraag. Ikzelf heb de Hirak binnen mijn partij mee op de agenda geplaatst vanuit de verontwaardiging en de vragen die ik kreeg via de achterban uit de Hirak. Ik heb een heel goed contact met de diaspora in Antwerpen. Ikzelf ben minder actief op het migratie thema op nationaal niveau, dus hoop dat dit antwoord toch toereikend is.”

Gaan jullie in de toekomst nog inzetten voor de Riffijnse zaak?
Karen Maes: “Ja de motie die wij hadden ingediend, willen we terug op de agenda zetten, we willen ook met ons euro parlementariër Bart staes nog enkele initiatieven in het Europees parlement indienen.”

Waarom zouden Belgen met Riffijnse roots op jou moeten stemmen?
Karen Maes: “Als ze op mij stemmen, stemmen ze op Groen. Groen wil verbinden in plaats van verdelen. Ieder moet in onze stad gelijk behandeld worden. Wij gaan resoluut voor zero tolerance bij discriminatie in politie en stadsdiensten. En willen bedrijven ondersteunen in hun diversiteitsbeleid. En praktijktesten op arbeids markt en woonmarkt invoeren. Iedereen is gelijk en mag zich uitdrukken hoe hij / zij wil ( lees afschaffen van het hoofddoekenverbod).
En waarom dan op mij, Ik ben in de politiek gegaan omdat de ongelijkheid tov minderheden (socio-economisch of etnische achtergrond) mij enorm kwaad maakt. Ik wil mee kunnen bouwen aan een stad waar iedereen effectief gelijk behandeld wordt, waar hulp en dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Waar iedereen betaalbaar, gezond en kwaliteitsvol kan wonen. Die strijd is ook de strijd van de Riffijnen, dus een beetje gelijkaardig, er zijn dus veel gelijkenissen.”

 

Geïnterviewd door journalist Yassin Akouh

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.