Kamervragen aan minister Blok na weren journalist uit Arif

Nederlandse parlementslid Lilianne Ploumen maakte bekend dat ze Kamervragen heeft ingediend aan minister van Buitenlandse Zaken, nadat correspondent Koen Greven geen verslag mocht brengen uit Alhoceima en gedwongen werd het gebied te verlaten.

Op haar officiële facebook pagina schreef de Nederlandse politica die zelf minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was tussen 2012 en 2017 het volgende;

”De Marokkaanse autoriteiten hebben journalist Koen Greven verboden verslag te doen vanuit de Rif. Ik vind dat de Nederlandse regering dit moet aankaarten bij de Marokkaanse regering. De persvrijheid in Marokko staat onder druk, daarom stel ik deze vragen aan minister Blok.

1. Bent u bekend met het bericht dat de Marokkaanse autoriteiten journalist Koen Greven hem en een fotograaf verboden hebben om in Al Hoceima hun werk te doen op straffe van confiscatie van hun materiaal en uitzetting uit Marokko (1), het bericht dat er twee Spaanse journalisten Marokko zijn uitgezet nadat ze verslag wilden doen van de protesten in de Rif (2) en het bericht van de gevangenneming van een journalist van de Britse krant The Guardian? (3)

2. Hoe beoordeelt u deze inperking van de persvrijheid door de Marokkaanse autoriteiten?

3. Deelt u de mening van de PvdA dat journalisten altijd in vrijheid hun werk moeten kunnen doen en overheden die dat belemmeren daar op moeten worden aangesproken?

4. Bent u bereid dit met spoed te bespreken met de Marokkaanse autoriteiten? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Welke mogelijkheden ziet u om de persvrijheid in Marokko te beschermen? Ziet u bijvoorbeeld kansen om organisaties die persvrijheid bevorderen actief te ondersteunen?”

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.