Kamervragen over nauwere samenwerking tussen Nederlandse en Marokkaanse politie

PvdA-Kamerleden Kati Piri en Songül Mutluer hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over de nieuwe overeenkomst tussen de Nederlandse en Marokkaanse politie.

Kati Piri vindt deze samenwerking onverantwoord vanwege de vele mensenrechtenschendingen die nog altijd voortduren.

Gisteren ondertekende korpschef Henk van Essen een samenwerkingsovereenkomst met Abdellatif Hammouchi, hoofd van de Marokkaanse politie, geheime politie en inlichtingendiensten.

Abdellatif Hammouchi en zijn agenten worden ervan beschuldigd mensenrechtenactivisten te hebben gemarteld.

In 2014 werd hij aangeklaagd in Frankrijk. Het leidde tot een diplomatieke rel tussen Frankrijk en Marokko toen de Franse autoriteiten hem probeerden te ondervragen over de beschuldigingen terwijl hij Parijs bezocht.

Druk van het Marokkaanse regime beschermde Hammouchi tegen vervolging in Frankrijk en Mohamed 6 promoveerde hem tot hoofd van de politie.

De Kamervragen van Kati Piri en Songül Mutluer:

1) Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Nauwere samenwerking tussen Nederlandse en Marokkaanse politie’?

2) Op welk moment was u voornemens de Kamer te informeren over deze vergaande samenwerking tussen de Nederlandse en Marokkaanse politie?

3) Waarom bent u overgegaan tot deze vergaande samenwerking voordat u middels de beantwoording van de gestelde vragen in het kader van het schriftelijk overleg over de brede relatie met Marokko van 19 januari jl. verantwoording heeft afgelegd aan de Kamer? 2) Wanneer worden deze vragen eindelijk beantwoord?

4) Is dit besluit een opmaat naar een uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko? Kunt u uw antwoord toelichten?

5) Bent u zich ervan bewust dat aangezien Marokko eerder al blijk heeft gegeven achter mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders (o.a. van de Hirak-beweging) in het buitenland aan te gaan, het besluit tot vergaande samenwerking tussen de politiediensten tot angst leidt onder politieke tegenstanders in Nederland? Zo ja, waarom bent u dan alsnog overgegaan tot vergaande samenwerking?

6) Bent u zich ervan bewust dat de Marokkaanse politiediensten zich in het verleden onder andere schuldig hebben gemaakt aan martelingen in de gevangenissen van leden van de Hirak-beweging? 3) ? Zo ja, waarom bent u dan alsnog overgegaan tot deze vergaande samenwerking?

7) Bent u zich ervan bewust dat dhr. Abdellatif Hammouchi tevens de baas is van de Marokkaanse inlichtingendienst en geheime politie, die in het verleden onder andere is beschuldigd van intimidatie van kritische journalisten door middel van de inzet van het spywareprogramma Pegasus? 4) Zo ja, waarom bent u dan alsnog overgegaan tot vergaande samenwerking?

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.