Kamervragen over Nederlandse deelname aan ‘African Lion’

Foto uit het archief

De jaarlijkse militaire oefening ‘African Lion’ onder leiding van het Amerikaanse commandocentrum Africom in Marokko zou volgens een tweet van de Marokkaanse premier El Othmani in de Westelijke Sahara plaatsvinden en daarmee de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit bevestigen.
Maar de tweet van El Othmani werd snel verwijderd, zonder verklaring.

De VS ontkent dat de militaire oefening zal plaatsvinden in de Westelijke Sahara.

Aan de oefening doen ook Europese landen mee, waaronder Nederland, maar Spanje heeft zich dit jaar teruggetrokken.
Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft laten weten dat 10 stafofficieren naar Agadir gaan waarvandaan de manschappen zullen worden aangestuurd.

Kamerlid Christine Teunissen (PvdD) heeft vragen gesteld aan de Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse deelname aan een militaire oefening in de Westelijke Sahara. Hieronder de vragen:

Vraag 1
Kunt u bevestigen dat Nederland deelneemt aan de militaire oefening «African Lion 21»?
Vraag 2
Klopt het dat deze oefening zich deels afspeelt in de bezette Westelijke Sahara?
Vraag 3
Zo ja, wat betekent deze Nederlandse deelname met betrekking tot het feit dat Nederland de Westelijke Sahara niet erkent als Marokkaans gebied?
Vraag 4
Met welke overheid of gezag is er een overeenkomst gesloten over het houden van deze oefening?
Vraag 5
Is de officiële vertegenwoordiging van de Sahrawi-bevolking geconsulteerd bij de beslissing om de oefening plaats te laten vinden in de Westelijke Sahara alsmede het Nederlandse besluit om deel te nemen aan de oefening?
Vraag 6
Heeft Nederland deelgenomen aan eerdere edities van «African Lion»?
Hoeveel van deze edities vonden plaats in de Westelijke Sahara?
Vraag 7
Is de Kamer vooraf geïnformeerd over deelname aan deze oefening? Zo ja, op welk moment is dit gebeurd?
Vraag 8
Klopt het dat Spanje vanwege het omstreden karakter van de oefening van deelname afziet?
Vraag 9
Klopt het dat er maar twee andere Europese landen zijn die deelnemen aan de oefening? Waarom doen andere Europese landen niet mee?
Vraag 10
Hoe verhoudt deze oefening zich tot de door Nederland gesteunde doelstellingen van de VN dat er een referendum moet komen om de toekomstige status van de Westelijke Sahara te bepalen?
Vraag 11
Bent u, gezien de Nederlandse positie omtrent de status van de Westelijke Sahara, bereid om huidige en toekomstige deelname aan deze jaarlijks terugkerende oefening te heroverwegen zolang deze plaatsvindt in de Westelijke Sahara?

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.