Koninklijke amnestie voor 5.654 gevangenen

Het Marokkaanse ministerie van Justitie heeft vandaag aangekondigd dat de Allawiet Mohamed VI een amnestie heeft verleend voor 5.654 gevangenen. In de mededeling staat ook dat Mohamed VI het bevel gaf om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de rest van de gevangenen te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus.

‘In het kader van de voortdurende zorg waarmee Zijne Majesteit koning Mohamed VI, moge Allah hem doen overwinnen, zijn onderdanen in de gevangenissen omringt, besloot onze meester, de leider der gelovigen, gratie te verlenen aan 5.654 gevangenen’, aldus het ministerie van Justitie.

Volgens de mededeling werden de gevangenen die in aanmerking kwamen voor de amnestie geselecteerd op basis van strikte humanitaire en objectieve criteria. De mededeling voegt eraan toe dat er rekening werd gehouden met de leeftijd van de gevangenen, de kwetsbaarheid van hun gezondheid, de duur van hun detentie en hun goed gedrag die ze gedurende de detentie vertoonden.

Verschillende landen hebben al duizenden gevangenen vrijgelaten als een maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. In het koninkrijk van Mohamed VI, waar de gevangenissen overbevolkt zijn, is er grote vrees dat de gevangenen een makkelijke prooi worden voor het virus.

De namen van de gevangenen die vrij zullen komen zijn nog niet bekend, het is ook niet bekend of het regime de Riffijnse politieke gevangenen zak vrij laten. Sinds een week gaan er echter geruchten rond dat Marokko de Riffijnse politieke gevangenen gaat vrijlaten.

Verschillende bronnen uit Arif hebben eerder gemeld dat een Marokkaanse ambtenaar in Al Hoceima gezegd zou hebben dat de Riffijnse politieke gevangenen vrij zouden komen.

Wij zullen dit bericht updaten wanneer er meer bekend is over de namen van de gevangenen die vrijkomen.

 

Update 1: Khalid Jelloul, de broer van politieke gevangene Mohamed Jelloul, zegt dat de Riffijnse politieke gevangenen niet in aanmerking komen voor de gratie.

Update 2: Ex politieke gevangene Jamal Mona staat bij het gebouw van de gevangenis in Al Hoceima  (zie foto 2) en meldt het volgende: Tot nu toe heb ik zeven gevangenen naar buiten zien komen en geen enkele van hen is een activist van de volksbeweging. Er staan nog taxi’s voor het gebouw, hopelijk komen ook de activisten van de volksbeweging vrij.

Update 3: Document (foto 3) bevestigt dat de Riffijnse politieke gevangenen in Al Hoceima geen gratie hebben gekregen.

Update 4: Media: geen amnestie voor Riffijnse activisten, wel voor ‘jihadisten’!

(foto 2)

(foto 3)

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.