Kredietbeoordelaar Fitch geeft Marokko junkstatus

Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Marokko bevestigd op BB+ met stabiele vooruitzichten.

De beoordeling is gebaseerd op de volgende sterke en zwakke punten: de gunstige samenstelling van de schuld, met inbegrip van een bescheiden aandeel van vreemde valuta in de totale overheidsschuld en officiële steun van crediteuren, redelijk comfortabele externe liquiditeitsbuffers en een record van macro-economische stabiliteit.

Deze ‘sterke punten’ worden afgewogen tegen: zwakke indicatoren voor ontwikkeling en bestuur, hoge overheidsschuld en begrotingstekorten en een Current Account Deficit (CAD) die groter zijn dan vergelijkbare landen.

Een junk bond, ook wel high-yield bond genoemd, is een obligatie waaraan door de kredietbeoordelaar de kredietwaardering “non-investment grade” (lager dan BBB) toegewezen is.

De kredietbeoordelaars schatten aan de hand van scenario’s en risicomodellen in hoe groot de kans is dat een land, bank of een bedrijf failliet gaat en zijn schulden niet meer terug kan betalen. De uitkomst van die analyse bepaalt welke kredietstatus een land of bedrijf krijgt. Kredietbeoordelaars geven aan belenende organisatie een “rapportcijfer” die een obligatierating oftewel kredietcode wordt genoemd. Deze kredietcodes zijn als volgt:

AAA Hoge kredietwaardigheid.
AA Iets minder hoog maar nog steeds heel betrouwbaar.
A Kredietwaardigheid is kwetsbaar voor veranderingen in de economie.
BBB Instelling zal haar leningen hoogstwaarschijnlijk wel afbetalen.
BB Bij BB beginnen de zogenaamde junk bonds. Deze instellingen lopen een hoog risico.
Meer risico dan BB
CCC Kwetsbaar. kredietwaardigheid hangt af van de toestand van de economie.
CC Hoge kwetsbaarheid. Lenen staat gelijk aan speculeren.
C Gevaar van faillissement bestaat.
CI Te laat met betalen.
R Instelling staat onder curatele.
SD Instelling heeft een deel van haar schulden niet afbetaald.
D Instelling betaalt niet meer. Meestal is surseance van betaling aangevraagd.
NR Geen rating (not rated)

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.