Lange arm Rabat in Europa

Foto uit het archief

Vorige week woensdag zond Pano, een Vlaams onderzoeksprogramma van de VRT, een baanbrekende reportage uit. Onder de titel Moskee beïnvloed is een uur lang ingezoomd op de inmenging van Marokko en Turkije in België.  De reportage gaf een onthutsend inkijkje in hoe de lange armen van Rabat en Ankara via religieuze instellingen zoals de Moslimexecutive en moskeeën zich actief bemoeien met Belgische soevereine zaken. De uitzending heeft van links tot rechts een golf van verontwaardiging veroorzaakt. De Moslimexecutive wordt doorgelicht.

Hoewel dit nieuws voor de insiders niet nieuw is, lijkt de Belgische politieke elite eindelijk wakker te worden hoe de buitenlandse staten -met misbruik van diasporapolitiek- een reële bedreiging vormen voor de rechtsorde.

Marokkaanse spionage en intimidatie in België

In de uitzending zijn veel anonieme bronnen met een Marokkaanse en Riffijnse achtergrond opgevoerd. Uit angst zijn klokkenluiders niet in beeld gebracht. Onafhankelijk van elkaar bevestigen zij een beklemmende angst- en intimidatie cultuur, die de Marokkaanse ambassadeur Ameur en zijn handlangers aanjagen. Vooral Belgische Riffijnse activisten verklaarden benaderd te zijn of onder druk te zijn gezet te stoppen met hun solidariteitsactiviteiten voor Arif. Twee jaar geleden maakten ook Belgische politici, die solidair zijn met de Riffijnse zaak, bekend dat de Marokkaanse ambassadeur hen probeerde te beïnvloeden.

Naast deze vormen van bedreiging en intimidatie, viel ook op hoe Marokko via religieuze organisaties invloed probeert te verwerven. De Grote Moskee in Brussel, die eind vorig jaar door de Belgische inlichtingendiensten als bastion van de Marokkaanse overheid werd aangemerkt kreeg ook veel aandacht. Salah Echallaoui, een van de Marokkaanse agenten zou naast zijn bestuursfunctie in het bestuur van de Moslimexecutieve, ook zitting hebben de Rassemblement des Musulmans de Belgique. Een vereniging, die een opleidingstraject voor imams op poten tracht op te zetten.

In een korte tijd maakt België kennis met deze spionagepraktijken. Hiervoor viel Kaouthar Fal ook al door de mand. Spionageactiviteiten van de Marokkaanse geheime diensten gaan hand in hand met instituten voor de diaspora en inzet van sommige politici met een Marokkaanse achtergrond.

Europese politici ook wakker

Brussel, de Europese hoofdstad, geldt van oudsher als het mekka van buitenlandse inlichtingendiensten. Ook Marokko heeft zich in de Belgische hoofdstad stevig genesteld.

Verschillende incidenten hebben de Europese politiek genoodzaakt maatregelen te gaan nemen. Een speciale commissie, die vorig jaar werd ingesteld, komt binnenkort met voorstellen hoe om te gaan met buitenlandse inmenging. Vast staat dat Rabat ook in beeld zal komen als gevolg van haar chantagepolitiek met betrekking tot het dossier Westelijke Sahara en Spanje

Lees ook:

Verschillende Amsterdamse moskeeën betuigen dank en loyaliteit aan de Marokkaanse koning

Marokko wil diaspora in Europa nationalistischer maken

‘Moskee’ Al Kabir in dienst van het Marokkaanse regime

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.