Lange arm Rabat roept op tot mobilisatie voor Marokko (video)

De Marokkaanse media krijgen geen genoeg van de viering van de Groene Mars (annexatie Westelijke Sahara) in Leiden.

Na 2M en andere media was dit keer de beurt aan de zender Al Aoula om de kijker te bestoken met nationalistische propaganda. Voor Rabat was de happening in het Makhzen hoofdkwartier op Nederlands grondgebied kennelijk zo uitzonderlijk en bijzonder dat die kon rekenen op een enorme media-aandacht.

Gek genoeg was er geen of tot weinig belangstelling voor soortgelijke vieringen in andere Europese landen. Daar is de lange arm van Rabat zo openlijk en genormaliseerd dat een dansende nationale viroloog ermee wegkomt. Wil Rabat met dit offensief de Nederlandse weerstand tegen de Marokkaanse inmenging een tandje erbij zetten?

De bijeenkomst was georganiseerd door Dutch Institute for Parallel Diplomacy. Er zit geen Marokkaans woord bij. Deze stichting werd twee jaar geleden in het leven geroepen om de Marokkaanse claim op de Westelijke Sahara op de Nederlandse kaart te zetten. De voorzitter ervan is Driss Abdales, ondernemer en een huisvriend van de Marokkaanse ambassade. Fouad Dahbi is secretaris en beroepshalve islamitisch geestelijk verzorger in dienst van de Nederlandse overheid. Andere bestuursleden zijn Youssaf Bouyazdouzen, M’hamed Ben Tahar, Souheil Jaouad, Zineb Hammas, Tamimunde Abdales en Mohamed Benabbou. Sommige namen komen ook terug in Marokko instituut, dat de lange arm van Rabat op ander terrein bedient.

De Dutch Institute for Parallel Diplomacy hield in het verleden ook andere bijeenkomsten. Niet alles werd transparant gecommuniceerd. Deze activiteit (zie foto onderaan) is zelfs bewust van de website weggehaald.  

Wie de beelden van het uitgezonden item op de Marokkaanse zender bekijkt, ziet een keur aan bekende personen, zeer loyaal aan M6. Schendingen van mensenrechten of inperking van persvrijheid deert deze hypocriete voorhoede niet. Op een recidive manier trachten zij de lange arm van Rabat te legitimeren en misdaden in Arif te vergoelijken.

Terug naar Leiden: na de stichtelijke woorden van de Marokkaanse ambassadeur over de Groene Mars, waarbij hij enkele deelnemers (amicales) aan de Groen Mars eerde, namen een paar aanjagers van de lange arm van Rabat het woord. Onder hen spraken namens door Rabat betaalde Marokkaanse organisaties en religieuze koepels zoals Mohamed Talhaoui en Abdelhamid Belkasmi de menigte toe.

Ook andere vrienden van Rabat komen in beeld. We zien Rahma El Mouden, Mohammed Atrar, Aissa Meziani, Mohamed Diba, Marzouk Oulad Abdellah, Kacem Achahboun Mohamed El Boukri, Hassan El Ammouri en vele andere Makhzen figuren. Allemaal verbonden aan moskeeën, organisaties en/of actief op maatschappelijk en politiek vlak. Opvallend is wel dat zij hun betrokkenheid bij de Marokkaanse ambassade of consulaten nooit bekend maken. Wanneer zij betrapt worden, maken zij zichzelf heel klein of verwijderen ze de foto’s van Facebook.

Kortom, de beelden geven niet alleen een inkijkje in de keuken van de Makhzen als het gaat om de lange arm van Rabat achter de schermen. Ook verklappen de initiatiefnemers, financieel gesteund en aangestuurd door Marokko hun heimelijke politieke agenda in Nederland. De reportage van de Marokkaanse staatstelevisie is zeer duidelijk over de taak van deze figuren: ‘De bijeenkomst was een gelegenheid voor een uitwisseling over de middelen om de gekwalificeerde leden van de Marokkaanse gemeenschap die in Nederland wonen te mobiliseren om de eerste nationale zaak te verdedigen en de belangen van het moederland te dienen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.