Leden FHRO en Europarlementariërs vergaderen over de situatie in Arif

De Europese vriendengroep ‘Friends of the Rif’, bestaande uit leden van Freedom & Human Rights Organization (FHRO) en Europarlementariërs, zijn vandaag bijeen gekomen via Zoom om te praten over de ontwikkelingen in Arif.

Nadat FHRO een korte samenvatting gaf over de huidige situatie, werden verschillende onderwerpen besproken, met name de mensenrechtenschendingen, de erbarmelijke toestand van de gezondheidszorg en de willekeurige arrestaties en verzonnen aanklachten.
In die context zijn er verschillende voorstellen op tafel gelegd waarmee de Europarlementsleden aan de slag kunnen, elk in zijn/haar fractie en de subcommissies waarin ze werkzaam zijn.

FHRO-lid Noureddine Adherbal zei dat de weerslag van deze voorstellen binnenkort te zien zal zijn in het Europees parlement en de Europese commissie.

De aanwezige Europarlementariërs waren onder meer: Kati Piri, Tineke Strik en Mohamed Chahim uit Nederland, Kathleen van Brempt uit België en Miguel Urban en Pernando Barrena uit Spanje.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.