Makhzen perkt vrijheid van religie nog meer in

De minister van islamitische Zaken, Ahmed Taoufik, heeft in de afgelopen dagen verschillende imams in diverse steden ontslagen, schrijft Alyaoum24. Volgens deze nieuwssite zijn de imams ontslagen omdat ze een bepaalde politieke voorkeur hebben of voor het uiten van standpunten waarvan het ministerie vindt dat ze een politiek of vakbondswerk karakter hebben.

Voor het ontslag gebruikte het ministerie artikels 7 en 8 van het decreet dat bedoeld is voor religieuze ambtenaren (o.a imams).

Artikel 7 bepaalt dat elk religieuze ambtenaar de kwaliteiten van waardigheid en integriteit moet tonen. Hetzelfde artikel verbiedt hem ook deel te nemen aan politieke of syndicale activiteiten, een standpunt in te nemen van politieke of vakbondsaard, of enige handeling te verrichten die de uitvoering van religieuze riten zou stoppen of belemmeren of de voorwaarden van vrede, rust, verdraagzaamheid en broederschap zou schenden.

Artikel 8 bepaalt de naleving van de maliki-school en de Ashari traditie, evenals de heiligdommen van de natie (o.a. het koningshuis en de annexatie van de Westelijke Sahara). Dit artikel verplicht de religieuze ambtenaar ook om ‘Marokkaanse kledij’ te dragen tijdens het uitvoeren van zijn werk. Daarnaast verplicht het de ambtenaar om de tijd te respecteren evenals de wettelijke voorschriften bij het uitvoeren van zijn taak. Daarnaast verplicht het de ambtenaar om niks te verrichten dat in strijd is met de aard van de hem toevertrouwde taken.

Ahmed Taoufik die al 20 jaar de ‘Marokkaanse islam’ dicteert, voert zijn beleid in opdracht van de Marokkaanse koning. Mohamed 6, die de titel ‘leider der gelovigen’ draagt en claimt een nazaat van de profeet te zijn, is de hoogste religieuze figuur in zijn koninkrijk. Opvallend is dat hetzelfde ministerie van Ahmed Taoufik de imams meerdere malen per jaar verplicht om zich te bemoeien met politiek, onder meer het promoten van Mohamed 6.

Recent is een imam voor twee jaar veroordeeld nadat hij in protest kwam tegen de slechte salariëring van de imams. Op sociale media is veel steun voor de veroordeelde imam. Het ontslag van de imams zal zorgen voor nog meer onrust onder moskeeën en imams. Ook in het buitenland waar de Marokkaanse lange arm via religie steeds meer kiest voor loyaliteit aan de Marokkaanse koning .

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.