Maroc-leaks, Makhzen en de heimelijke beïnvloeding

Van 2014 tot 2017 publiceerde Chris Coleman duizenden documenten die inzage gaven in de Marokkaanse diplomatie en de inlichtingendienst ADGD en DST.

De zogenaamde maroc-leaks bevatten veel vertrouwelijke stukken, correspondentie, namen en andere gevoelige informatie. Veel van deze kabels hebben betrekking op het dossier van de Westelijke Sahara, dat Marokko al geruime 40 jaar als nationale zaak ziet en op het hoogste niveau verdedigt.

In de komende weken duiken we in de geheime keuken van de Makhzen, blootgelegd door Chris Coleman. Niet alles is interessant, maar sommige informatie is meer dan ooit relevant als gevolg van de spanningen tussen Rabat en Algiers. Ook werpen deze documenten nieuw licht op de positie van de Makhzen richting Westerse en internationale landen en actoren, die Marokko recent probeert te beïnvloeden. Vaak gaat dit gepaard met flink geld ten koste van de arme bevolking.

Tot slot kunnen diverse heimelijke dossiers inzicht geven in hoe de Makhzen zich heeft opgesteld ten opzichte van de Riffijnse volksbeweging en andere kritische geluiden in het buitenland. Er zijn genoeg paralellen te trekken waarom Rabat erg geïnteresseerd is in de groeiende tegenkracht van de Riffijnse diaspora en sympathisanten uit de politiek, mensenrechtenorganisaties ect..

Dit artikel verwijst naar de beïnvloedingstactieken van de Makhzen in Europa.

Over de lange arm van Rabat is veel gepubliceerd (1,2). Echter, vaak is lastig met documenten aan te tonen hoe Marokko hier te werk gaat.

Lange arm van Rabat

De Makhzen investeert onvermoeibaar in het leggen van contacten met Europese politici om ze te beïnvloeden. Deze bedenkelijke lobby heeft ook vat op politici, opiniemakers en invloedrijke personen met een Marokkaanse achtergrond. Zij worden gefêteerd, geprivilegieerd en gedecoreerd om de belangen van Rabat te dienen. In Nederland kennen we tal van voorbeelden, zowel uit het recente als uit het verre verleden. In 2007 werd Aboutaleb door de Marokkaanse koning persoonlijk onderscheiden. Ook de kliek couscous experts, die het discours van Rabat al heel lang legitimeren, ontvingen in 2008 een lintje. Nieuwe gezichten die bij het charmeoffensief van Rabat onlangs opduiken, zijn Amhali, Ali B en Boef. Uit de volle borst zingen zij het Marokkaanse volkslied mee voor mooie bedragen.

De documenten die door Chris Coleman zijn vrijgegeven, illustreren hoe de Makhzen met namenlijsten te werk gaat. Naast het bijhouden van namenlijsten van critici van de Makhzen zoals de Riffijnse activisten, is Rabat actief met het benaderen van pro-Marokko personen. In deze mail uit 2017 is te zien welke Franse persoonlijkheden op het verlanglijstje van de Makhzen staan.

In Nederland is zoiets ook denkbaar. Van het ex-CDA Kamerlid van Helvert weten wij dat hij Rabat belangen heeft verdedigd. Ook toen hij Kamervragen had gesteld over een protestactie bij het Marokkaanse consulaat. CDA-er Aissa Meziani speelde hierin een belangrijke rol. Ook Aissa kreeg een lintje voor de bewezen diensten.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.